คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Gminor11

คอร์ดกีต้าร์โปร่ง Gminor11
Gminor11
This chord is played start on fret 3 Minor seventh with added 11th
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Gminor11 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Gminor11 ในรูปแบบอื่น

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า Gminor11เรียนจับคอร์ด Gminor11ฝึดคอร์ด Gminor11 ง่าย ๆตารางคอร์ดกีต้าร์ Gminor11จับคอร์ด Gminor11 กีต้าร์การจับคอร์ด Gminor11 กีต้าร์
Scale structure: R-m3-5-m7-11
Interval structure:
Note: G Bb D F C
Alternative names: Gminor11, Gmin11, Gm7/11, Gm7(add11), G-7(add11), G-7/11, Gmin7/11, Gmin7(add11), Gm7/4, Gm7(add4), G-7(add4), G-7/4, Gmin7/4, Gmin7(add4)
Level: Intermediate
Importance: occasionally used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์