คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ A#11

ฝึกจับคอร์ด A#11การจับคอร์ดอูคูเลเล่จับคอร์ด A#11 อูคูเลเล่ฝึกคอร์ดอูคูเลเล่เทคนิคจับคอร์ด A#11

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ A#11 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่น ๆ

Ebsus2/A G#aug/D C#dim/D# A#aug/Db A#sus2/B C#sus4/A Asus4/F Absus2/G Em6

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์