คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ A#m7

ฝึกคอร์ดอูคูเลเล่วิธีจับคอร์ด A#m7 คอร์ด A#m7 นอกคอร์ด A#m7 ในวิธีการจับคอร์ดอูคูเลเล่ A#m7

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ A#m7 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่น ๆ

Bm/E Dbdim/D# Db13 Ebsus4/E Gbsus4/G# G#m/Gb D/F A#m/A Bsus2/D

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์