คอร์ดอูคูเลเล่ : Ab13 จับยังไง

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Ab13

คอร์ด Ab13 ทาบ ฝึกจับคอร์ด Ab13วิธีจับคอร์ด Ab13 ง่าย ๆวิธีจับคอร์ด Ab13 อูคูเลเล่เรียนจับคอร์ด Ab13
Different Ukulele Chords Style

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ Ab13 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดเพลงที่แนะนำ