คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Ab13

ฝึกจับคอร์ด ทาบจับคอร์ด Ab13 อูคูเลเล่การจับคอร์ดอูคูเลเล่ฝึกคอร์ด Ab13 ทาบฝึกจับคอร์ด อูคูเลเล่ ง่าย ๆ Ab13

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ Ab13 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่น ๆ

Abdim/F Dbm/F A#dim/Eb Csus2/Eb Dsus2/D# Fsus4 Gb/D# Gbdim/Bb D#aug/Ab

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์