คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Bm6

ฝึกคอร์ด Bm6 ทาบคอร์ด Bm6 ทั้งหมดเว็บคอร์ดอูคูเลเล่เทคนิคจับคอร์ด Bm6วิธีจับคอร์ด Bm6 อูคูเลเล่

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ Bm6 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่น ๆ

Ebm9 C/A# Bsus2/G# A#m/G G#11 Gbm/A# Csus2/A# B13 D#sus2/C#

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์