คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ C13

ฝึกจับคอร์ด อูคูเลเล่ ง่าย ๆ C13การจับคอร์ดอูคูเลเล่คอร์ด C13 จับยังไงฝึกคอร์ด C13 ทาบเทคนิคจับคอร์ด C13

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ C13 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่น ๆ

Ebaug/D D#sus2 Ddim/B Esus2 Db/A# Gsus2/B Em7 E/Db F#aug/Ab

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์