คอร์ดอูคูเลเล่ : C13 จับยังไง

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ C13

เรียนจับคอร์ด C13ฝึกคอร์ด C13 ทาบเทคนิคจับคอร์ด C13จับคอร์ด C13 อูคูเลเล่คอร์ด C13 ทาบ

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ C13 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดเพลงที่แนะนำ