คอร์ดอูคูเลเล่ : Cmaj7 จับยังไง

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Cmaj7

การจับคอร์ด Cmaj7จับคอร์ด Cmaj7 ง่าย ๆฝึกจับคอร์ด อูคูเลเล่ ง่าย ๆ Cmaj7ฝึกจับคอร์ด อูคูเลเล่เทคนิคจับคอร์ด Cmaj7
Different Ukulele Chords Style

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ Cmaj7 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดเพลงที่แนะนำ