คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Csus4

เว็บคอร์ดอูคูเลเล่ฝึกจับคอร์ด Csus4การจับคอร์ดอูคูเลเล่ฝึกจับคอร์ด อูคูเลเล่ ง่าย ๆ Csus4คอร์ด Csus4 จับยังไง

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ Csus4 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่น ๆ

Fdim/D# Cm/Ab Am/D# A/A# Gm/F Csus2/A A/C Absus2/C# Dbdim

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์