คอร์ดอูคูเลเล่ : Csus4 จับยังไง

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Csus4

วิธีจับคอร์ด Csus4 ง่าย ๆวิธีการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Csus4เทคนิคจับคอร์ด Csus4วิธีจับคอร์ด Csus4 อูคูเลเล่ฝึกคอร์ดอูคูเลเล่

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ Csus4 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดเพลงที่แนะนำ