คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ D#aug

จับคอร์ด D#aug ง่าย ๆฝึกจับคอร์ด D#augจับคอร์ด D#aug ง่าย ๆคอร์ด D#aug ทั้งหมดฝึกจับคอร์ด D#aug

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ D#aug ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่น ๆ

Bbsus4/Gb Esus4/C Dbaug/F# Fsus4/G Bbdim/A Aaug/B Cmaj7 Gsus4/Eb Ebaug/F#

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์