คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Ebm

ฝึกจับคอร์ด ทาบวิธีการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Ebmคอร์ด Ebm ในฝึกคอร์ดอูคูเลเล่ฝึกจับคอร์ด Ebm

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ Ebm ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่น ๆ

Ebsus2/C# B/Ab Gbaug/E C#dim/Ab Bbm/B Ebsus2/B Ebm/E Eb/Ab Gbaug/C

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์