คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Fmaj7

การจับคอร์ด Fmaj7วิธีการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Fmaj7การจับคอร์ด Fmaj7วิธีจับคอร์ด Fmaj7 อูคูเลเล่วิธีการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Fmaj7

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ Fmaj7 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่น ๆ

Gaug/Gb Dbsus4/A# Dsus2/F# Bbsus4/Db Fdim/E Csus4/F# Daug/D# Edim/Db Gbdim/B

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์