คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ G#7sus4

เว็บคอร์ดอูคูเลเล่วิธีจับคอร์ด G#7sus4 ง่าย ๆเว็บคอร์ดอูคูเลเล่คอร์ด G#7sus4 ทาบ จับคอร์ด G#7sus4 ง่าย ๆ

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ G#7sus4 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่น ๆ

Asus2/F# G#sus4/F# Gbm/C Fsus4/F# Absus4/Bb Dsus2/F Bdim/E Edim/B Dbdim/Eb

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์