คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ G#add9

วิธีการจับคอร์ดอูคูเลเล่ G#add9คอร์ด G#add9 นอกฝึกจับคอร์ด อูคูเลเล่ ง่าย ๆ G#add9วิธีการจับคอร์ดอูคูเลเล่ G#add9วิธีจับคอร์ด G#add9

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ G#add9 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่น ๆ

D#aug G#m7/b5 Absus2/G Dsus4 A#maj7 Edim/B C#sus2/Gb Bbsus2/Ab Bbdim/D#

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์