คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ G#maj7

วิธีจับคอร์ด G#maj7 อูคูเลเล่การจับคอร์ดอูคูเลเล่จับคอร์ด G#maj7 ง่าย ๆคอร์ด G#maj7 จับยังไงฝึดคอร์ดเพลงง่าย ๆ

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ G#maj7 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่น ๆ

Fsus4/A Csus4/Db Dbdim/B Dbsus4/Eb G/E A/F# D#aug/A# Eb/E Absus4/C

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์