ย่างเกาหลี คอร์ด แบงค์ คมสัน

คอร์ดเพลง ย่างเกาหลี ของ แบงค์ คมสัน และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง: ลาเต้ มือกีตาร์ วง Whatever

ฮันยองอันเซโย จะพูดทำไม สวัสดีแบบไทย ถูกใจกว่าเยอะ งั้นเอาเหอะ เชิญแอ๊บแบ๊วกัน ตามสบาย บ้านเมืองของเราปัจจุบันมันแย่ลงทุกที อย่างนู้น อย่างนี้อะไรก็ตามเขา

Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง ย่างเกาหลี แบงค์ คมสัน. And lyrics with chords guitar G,D,C,Em,Bm,Am

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :GDCC(2 Times)กลายพันธ์มาเGป็นเกาหลี
  จากที่เคยEmกินเกาเหลา
เปลี่ยน ไปซะหCมด ดูแล้วสBmลด
  แล้วอนาAmคตเราจะเป็นอย่างไD------------------------
*Am กิมจิก็คือผักBmดอง 
 ผักกาดกระป๋Cองดี ๆ นี่ไง
Amสระ ไดร์  ซBmอยซะจน
ลืมมCหาดไทย ทรงไทยแท้ ๆ D
------------------------
** ฮันยองอันเซCโย  จะพูดทำไD
สวัสดีแบบไBmทยถูกใจ กว่าเEmยอะ
งั้นเอาเCหอะ เชิญแDอ๊บแบ๊ว กันGตามสบาย
บ้านเมืองของเCราปัจจุบัน มันแDย่ลงทุกที
อย่างBmนู้น อย่างนี้อะEmไรก็ตามเขา
แล้วเมื่อไCหร่ ประเทศเDรานั้นจะเจGริญ
Instru :GDCC(2 Times)ถ้าเรายอมเGป็นเกาเหลา อย่างที่เราเEmคยเป็นนั้น
วัฒนธรCรม ดั้งเดิมของBmเรา คงไม่เงียบเAmหงา  เหมือนทุกวันDนี้
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Instru :CDBmEmCCDD
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ย่างเกาหลี คอร์ด แบงค์ คมสัน

กลายพันธ์มาเป็นเกาหลี จากที่เคยกินเกาเหลา
เปลี่ยน ไปซะหมด ดูแล้วสลด แล้วอนาคตเราจะเป็นอย่างไร

* กิมจิก็คือผักดอง ผักกาดกระป๋องดี ๆ นี่ไง สระไดร์
ซอยซะจนลืมมหาดไทย ทรงไทยแท้ ๆ

** ฮันยองอันเซโย จะพูดทำไม สวัสดีแบบไทย
ถูกใจกว่าเยอะ งั้นเอาเหอะ เชิญแอ๊บแบ๊วกัน
ตามสบาย บ้านเมืองของเราปัจจุบันมันแย่ลงทุกที
อย่างนู้น อย่างนี้อะไรก็ตามเขา แล้วเมื่อไหร่
ประเทศเรานั้นจะเจริญ

ถ้าเรายอมเป็นเกาเหลา อย่างที่เราเคยเป็นนั้น
วัฒนธรรม ดั้งเดิมของเรา คงไม่เงียบเหงา
เหมือนทุกวันนี้

(ซ้ำ *,**) ...ดนตรี... (ซ้ำ *,**)