รักเธอคนเดียว คอร์ด Taxi

คอร์ดเพลง รักเธอคนเดียว ของ Taxi และเนื้อร้องคำร้อง : ระหัส ราชคำ, วรัชยา พรหมสถิต, ทำนอง : กบ Taxi, เรียบเรียง : Taxi

ว่าฉันรักเธอคนเดียว ไม่เหลือเศษเสี้ยวให้ใคร ให้เธอหมดหัวใจ รับไปได้เลยนะเธอ จะขอรักเธอคนเดียว ไม่ขอเกี่ยวข้องใคร ๆ รักเธอสุดหัวใจ รักเธอ รักเธอ คนเดียว
Dark / Light
 • G#Chord Guitar Ab
 • AmChord Guitar Am
 • BChord Guitar B
 • BbChord Guitar Bb
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • CmChord Guitar Cm
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EChord Guitar E
 • EbChord Guitar Eb
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • F#Chord Guitar F#
 • GChord Guitar G
 • GmChord Guitar Gm
คอร์ดเพลง รักเธอคนเดียว Taxi. And lyrics with chords guitar Bb,Gm,Cm,Eb,F,Dm,D,G,G#,F#

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :BbBbGmGmCmEb FBbFBbเธอ... เป็นดวงตะวันเมื่อฉัDmนตื่น
และเป็นดั่งจันทร์ยามCmค่ำคืน แต่ว่าเธออาจจะไม่Fรู้ตัว
Bbเธอ... และเธอก็เป็นเหมือนDดอกไม้ผลิGmบาน   
Gพูดแล้วก็เขินเธออยู่เหCmมือนกัน แต่มันก็อยากให้Fรู้------------------------
* ว่าฉันรักBbเธอคนเดียว ไม่เหลือเศษGmเสี้ยวให้ใคร
ให้เธอหมดCmหัวใจ รับไปได้เFลยนะเธอ
จะขอรักเBbธอคนเดียว ไม่ขอเกี่ยวGmข้อง ใคร ๆ
รักเธอสุดCmหัวใจ   Eb    รักเFธอ รักเBbธอ คนเดี(F)ยว
------------------------
Bbฉัน... มันอาจไม่ดีเท่าDmไหร่  
แต่เธอไม่เคยจะทิ้งCmไป แต่ก่อนอย่างไรก็อย่างFนั้น
Bbฉัน... ก็อยากขอบคุณเธอที่เปDลี่ยน
ให้ฉันเข้Gmาใจ      Gว่ารักที่แท้นั้นเป็นอCmย่างไร
ที่บอกกับเธอคงไม่Fช้าไป
  ก็ใจฉันนะ ให้BbเธอคนเดียวF
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
ก็แค่อยากจะให้G#มั่นใจ    F#ที่พูดไปจากใFจฉัน
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Gm   สัญญาจากG#หัวใจ
  Fรักเธอ รักEbเธอ คนเดีF#ยว     F       Bb
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง รักเธอคนเดียว คอร์ด Taxi

เธอ... เป็นดวงตะวันเมื่อฉันตื่น
และเป็นดั่งจันทร์ยามค่ำคืน แต่ว่าเธออาจจะไม่รู้ตัว
เธอ... และเธอก็เป็นเหมือนดอกไม้ผลิบาน
พูดแล้วก็เขินเธออยู่เหมือนกัน แต่มันก็อยากให้รู้

* ว่าฉันรักเธอคนเดียว ไม่เหลือเศษเสี้ยวให้ใคร
ให้เธอหมดหัวใจ รับไปได้เลยนะเธอ
จะขอรักเธอคนเดียว ไม่ขอเกี่ยวข้องใคร ๆ
รักเธอสุดหัวใจ รักเธอ รักเธอ คนเดียว

ฉัน... มันอาจไม่ดีเท่าไหร่
แต่เธอไม่เคยจะทิ้งไป แต่ก่อนอย่างไรก็อย่างนั้น
ฉัน... ก็อยากขอบคุณเธอที่เปลี่ยน ให้ฉันเข้าใจ
ว่ารักที่แท้นั้นเป็นอย่างไร ที่บอกกับเธอคงไม่ช้าไป
ก็ใจฉันนะ ให้เธอคนเดียว

(ซ้ำ *)

ก็แค่อยากจะให้มั่นใจ ที่พูดไปจากใจฉัน

(ซ้ำ *)

สัญญาจากหัวใจ รักเธอ รักเธอคนเดียว