บัวลอย คอร์ด คาราบาว

คอร์ดเพลง บัวลอย ของ คาราบาว และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

บัวลอยเจ้าเพื่อนยาก ทําไมจากข้าเร็วเกินไป บัวลอยไปอยู่ที่ไหน เคยรู้บ้างไหมโหนกคิดคํานึง ถึงบัวลอย บัวลอยเขาเป็นชายหนุ่ม ตาเหล่ หลังงุ้ม เด๋อ ๆ ด๋า ๆ
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • B7Chord Guitar B7
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • EmChord Guitar Em
 • F#7Chord Guitar F#7
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง บัวลอย คาราบาว. And lyrics with chords guitar Bm,A,G,D,F#7

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :BmBmA GBm(2 Times)
* บัวBmลอยเจ้าเพื่อนยาก ทําไมAจากข้าเGร็วเกินBmไป
บัวลอยไปอยู่ที่ไหน  เคยรู้บ้างAไหม
โหนกGคิดคําBmนึง  ถึงบัวลอย
Instru :BmBmA GBm(2 Times)บัวBmลอยเขาเป็นชายหนุ่ม ตาเหล่ หลังAงุ้ม เด๋อ ๆ ด๋Bmา ๆ  
รูปร่างแม้ไม่โสภา จิตใจลํ้าAฟ้า ดังสมญาบัวลBmอย
เป็นเพื่อนDคุย ยามเพื่อนว้าAเหว่
เป็นพ่อคGรัว ยามเพื่อนหิวBmโหย
เป็นหมอใDหญ่ ยามเพื่อนโอดโAอย
หาหยูกGยา มารักษาบรรF#7เทา------------------------บัวBmลอย ถึงวัยเกณฑ์ทหาร
พิกลพิAการ ยังดีหนึ่งประเภทBmสอง
อาสารับใช้ชาติพี่น้อง หัวใจคับAพอง กล้าหาญอดBmทน
เป็นDคน หนักเอาเบาAสู้  อุตGส่าห์ มานะถ่อมBmตน
ช่วยเหDลือ เพื่อน ๆ ทุกAคน
ร่วมแต่Gทุกข์ สุขไม่สนF#7ใจInstru :BmBmA GBm(2 Times)
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Instru :BmBmA GBm(2 Times)วันหBmนึ่ง มีเสียงปืนคําราม
บัวลอยถูกAหาม มาในเปลผ้Bmาใบ
ยังละเมอห่วงว่าใครเป็นอะไร 
คือคําพูดสุดAท้าย ของชายชื่อบัวBmลอย
ตั้งแต่Dวัน นั้นยันวันAนี้
แสงตะเกียงริบGหรี่ ที่บ้านไร่ปลายBmดอย
ไม่มีชDาย คนที่ชื่อบัวลAอย
  ความเหงาหGงอย ค่อยเข้าปกF#7คลุมInstru :BmBmABm(2 Times)+DAGBmDAGF#7
** โลกBmนี้ ไม่สมประกอบ เพราะบางคนAชอบ
เอาแต่ประGโยชน์ ส่วนBmตน
โลกนี้มีสักกี่คน เป็นบัวหลุดAพ้น
ดังคนGชื่อบัวBmลอย (บัวลอย)
 1. ( ซ้ำ  
 2. **
 3.  )
Instru :BmBmA G(2 Times)
 1. ( ซ้ำ  
 2. **
 3.  )
Outro :BmBmA GBm
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง บัวลอย คอร์ด คาราบาว

* บัวลอยเจ้าเพื่อนยาก ทําไมจากข้าเร็วเกินไป
บัวลอยไปอยู่ที่ไหน เคยรู้บ้างไหมโหนกคิดคํานึง
ถึงบัวลอย

บัวลอยเขาเป็นชายหนุ่ม ตาเหล่ หลังงุ้ม เด๋อ ๆ ด๋า ๆ
รูปร่างแม้ไม่โสภา จิตใจลํ้าฟ้าดังสมญาบัวลอย
เป็นเพื่อนคุยยามเพื่อนว้าเหว่
เป็นพ่อครัวยามเพื่อนหิวโหย
เป็นหมอใหญ่ยามเพื่อนโอดโอย
หาหยูกยามารักษาบรรเทา
บัวลอยถึงวัยเกณฑ์ทหาร
พิกลพิการยังดีหนึ่งประเภทสอง
อาสารับใช้ชาติพี่น้อง หัวใจคับพองกล้าหาญอดทน
เป็นคนหนักเอาเบาสู้ อุตส่าห์มานะถ่อมตน
ช่วยเหลือเพื่อน ๆ ทุกคน ร่วมแต่ทุกข์สุขไม่สนใจ

(ซ้ำ *)

วันหนึ่งมีเสียงปืนคําราม
บัวลอยถูกหามมาในเปลผ้าใบ
ยังละเมอห่วงว่าใครเป็นอะไร
คือคําพูดสุดท้ายของชายชื่อบัวลอย
ตั้งแต่วันนั้นยันวันนี้
แสงตะเกียงริบหรี่ที่บ้านไร่ปลายดอย
ไม่มีชายคนที่ชื่อบัวลอย
ความเหงาหงอยค่อยเข้าปกคลุม

** โลกนี้ไม่สมประกอบ
เพราะบางคนชอบเอาแต่ประโยชน์ส่วนตน
โลกนี้มีสักกี่คน เป็นบัวหลุดพ้นดังคนชื่อบัวลอย
(บัวลอย)

(ซ้ำ ** , **)