แอบเหงา คอร์ด เสนาหอย

คอร์ดเพลง แอบเหงา ของ เสนาหอย และเนื้อร้องคำร้อง : สุเมธ โปษยะนุกูล, ทำนอง/เรียบเรียง : ชัชวาล ปุกหุต

เมื่อไหร่จะมีใคร ๆ สักคนที่เป็นของเรา เมื่อไหร่จะมีใคร ๆ สักคนนะที่รักเรา เท่านี้ที่ต้องการ ขอเกินไปตรงไหน เมื่อไหร่จะมีใคร ๆ สักคนที่เคียงข้างเรา แค่อยากจะมีคนที่ทำให้ใจ...

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • Asus4Chord Guitar Asus4
 • BChord Guitar B
 • BmChord Guitar Bm
 • Bsus4Chord Guitar Bsus4
 • CChord Guitar C
 • C#mChord Guitar C#m
 • Cmaj7Chord Guitar Cmaj7
 • DChord Guitar D
 • Dmaj7Chord Guitar Dmaj7
 • EChord Guitar E
 • EbChord Guitar Eb
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
 • Gsus4Chord Guitar Gsus4
คอร์ดเพลง แอบเหงา เสนาหอย. And lyrics with chords guitar Dmaj7,E,A,Asus4,C#m,D,F#m,Bm,F,G,Bsus4,B

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :Dmaj7EAAsus4 AAทำตัวตามสบาย เหมือนเช่C#mนทุกที
  ไม่มีทุกข์Dร้อนอะไรE
Aพอดนตรีบรรเลง เพลงที่คุ้C#mนเคย เราเองก็ยังDร้องไป
D__C#m__Bm                   ถึง คล้าย ๆ ไม่เป็นEไรสักหน่อย
A แต่พอมองดูคนที่เDขามีใคร         
D__C#m__Bm                   แม้ว่าผู้คนจะEรายล้อมอยู่
ยังเผลอเAหงาในAsus4ใจ           A------------------------
* เมื่อไหร่จะมี ใคDmaj7ร ๆ สักคนที่เป็นEของเรา
  เมื่อไหร่จะมีใครC#m ๆ สักคนนะที่F#mรักเรา    E
เท่าBmนี้ที่ต้องการ EขอเกินไปตรงไAหน  Asus4               A
เมื่อไหร่จะมี ใคDmaj7ร ๆ สักคนที่เคียงEข้างเรา
  แค่อยากจะมีC#mคนที่ทำให้ใจไม่ต้องF#mเหงา     E      
ไม่Dรู้ต้องเมื่อไหร่ เหEมือนมันยังห่างไAกล  Asus4              A
------------------------
Aนาฬิกาเวลาเพิ่งจะเที่C#mยงคืน ผู้คนก็มากDมาย E      
Aพอดนตรีบรรเลง  เพลงให้C#mเต้นกัน
ใคร ๆ เขาก็Dเต้นไป            
D__C#m__Bm                      ยิ้มและทักทายกับEคนรู้จัก
  แต่Aคงไม่มีใครลึกซึ้Dงใจเรา            
D__C#m__Bm                    ทั้งที่ผู้คนยังรายEล้อมอยู่
  ยังเผลอAนึกเบา Asus4 ๆ           A
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Instru :FGAAFGEE
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Instru :F#mBsus4 Bไม่Bmรู้ต้องเมื่อไหร่ เหEมือนมันยังห่างไAกล  Asus4               A
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง แอบเหงา คอร์ด เสนาหอย

ทำตัวตามสบายเหมือนเช่นทุกที
ไม่มีทุกข์ร้อนอะไร
พอดนตรีบรรเลงเพลงที่คุ้นเคย เราเองก็ยังร้องไป
ถึงคล้าย ๆ ไม่เป็นไรสักหน่อย
แต่พอมองดูคนที่เขามีใคร
แม้ว่าผู้คนจะรายล้อมอยู่ ยังเผลอเหงาในใจ

* เมื่อไหร่จะมีใคร ๆ สักคนที่เป็นของเรา
เมื่อไหร่จะมีใคร ๆ สักคนนะที่รักเรา
เท่านี้ที่ต้องการ ขอเกินไปตรงไหน
เมื่อไหร่จะมีใคร ๆ สักคนที่เคียงข้างเรา
แค่อยากจะมีคนที่ทำให้ใจไม่ต้องเหงา
ไม่รู้ต้องเมื่อไหร่ เหมือนมันยังห่างไกล

นาฬิกาเวลาเพิ่งจะเที่ยงคืน ผู้คนก็มากมาย
พอดนตรีบรรเลงเพลงให้เต้นกัน ใคร ๆ เขาก็เต้นไป
ยิ้มและทักทายกับคนรู้จัก แต่คงไม่มีใครลึกซึ้งใจเรา
ทั้งที่ผู้คนยังรายล้อมอยู่ ยังเผลอนึกเบา ๆ

(ซ้ำ *) ...ดนตรี... (ซ้ำ *)

ไม่รู้ต้องเมื่อไหร่ เหมือนมันยังห่างไกล