ถึกควายทุย (ภาค 1) คอร์ด คาราบาว

คอร์ดเพลง ถึกควายทุย (ภาค 1) ของ คาราบาว และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

หนืดคนมีเงินมีเงินทุน มีโรงงาน มีโรงมัน เลี้ยงลูกน้องแทนควาย กิจการตั้งโรงมันครั้งสำคัญ คบคิดกันว่าควรขยาย จะหากำไรเพิ่มพูน หนืดจึงให้มา... ว่าโหนกจ๋า พวกฉันมา
Dark / Light
  • AmChord Guitar Am
  • BmChord Guitar Bm
  • CChord Guitar C
  • C7Chord Guitar C7
  • DChord Guitar D
  • DmChord Guitar Dm
  • EmChord Guitar Em
  • FChord Guitar F
  • GChord Guitar G
  • G7Chord Guitar G7
คอร์ดเพลง ถึกควายทุย (ภาค 1) คาราบาว. And lyrics with chords guitar G,D,C,Em,Am,Bm,G7

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :G DC GC GD GDGโหนก เลือดชาวCนา หมั่นทำGนา 
 บนที่Cนาเพียงเล็กน้Gอย... ขCองปู่ย่DาตายGาย  D       
Gถึกเป็นควายCทุย... ลุยถากGไถ
อยู่กับโหCนก มานมนาGน...  สังขCารเริ่Dมร่วงโGรย
สองเEmพื่อน Am พลิกผืนDนามาเป็นGรวง D------------------------Gหนืด คนมีเCงิน มีเงินGทุน
มีโรงงCาน มีโรงGมัน เCลี้ยงลูกน้DองแทนควGาย  D       
กิจกGารตั้งโรงCมัน ครั้งสำGคัญ
คบคิดCกันว่าควรขGยาย จะCหากำDไรเพิ่มGพูน
หนืด จึงให้Emมา... ว่าโหนกBmจ๋า  พวกฉันAmมา... ขอซื้อDที่   
โหEmนก ได้ฟังไม่ขอยินBmดี
  จะอดAmตาย... หากขายDที่ จะไม่มีที่ทางทำGกิน
Instru :G CG CG CG DG CG CG C DG DGหนืด ได้ฟังคCวาม ดังถ้อยGคำตามลูกน้Cอง มันชี้แGจง
ว่าแจ้งCนี้หมอDนี่ต้องเสียGใจ
แล้ววันหEmนึ่ง โหนก ตื่นAmนอน ตอนรุ่งDเช้า
ตระเตรียมAmตัว ไปทำDนา มันก็ต้องตกGใจ   G7
ว่าโอ โCอ๊ย... เจ้าควายเGฒ่า  เพื่อนผู้ช่Cวย ผ่อนแรงGเรา
ใครทำเCจ้า   DถึงเพียงGนี้
เจ้าถูกเCบื่อ จนตายคาGที่  การกระทCำไร้ความปราGนี
แล้วจะCมี ใครDช่วยโหนกทำGนา   D
Outro :G DC G
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ถึกควายทุย (ภาค 1) คอร์ด คาราบาว

โหนกเลือดชาวนา หมั่นทำนา
บนที่นาเพียงเล็กน้อย...ของปู่ย่าตายาย
ถึกเป็นควายทุย...ลุยถากไถ อยู่กับโหนกมานมนาน...
สังขารเริ่มร่วงโรย สองเพื่อน พลิกผืนนามาเป็นรวง

หนืดคนมีเงินมีเงินทุน มีโรงงาน
มีโรงมัน เลี้ยงลูกน้องแทนควาย
กิจการตั้งโรงมันครั้งสำคัญ คบคิดกันว่าควรขยาย
จะหากำไรเพิ่มพูน หนืดจึงให้มา... ว่าโหนกจ๋า
พวกฉันมา... ขอซื้อที่ โหนกได้ฟังไม่ขอยินดี
จะอดตาย... หากขายที่ จะไม่มีที่ทางทำกิน

หนืดได้ฟังความ ดังถ้อยคำตามลูกน้อง
มันชี้แจง ว่าแจ้งนี้หมอนี่ต้องเสียใจ
แล้ววันหนึ่ง โหนกตื่นนอนตอนรุ่งเช้า
ตระเตรียมตัวไปทำนา มันก็ต้องตกใจ
ว่าโอ โอ๊ย... เจ้าควายเฒ่า เพื่อนผู้ช่วยผ่อนแรงเรา
ใครทำเจ้าถึงเพียงนี้ เจ้าถูกเบื่อจนตายคาที่
การกระทำไร้ความปรานี แล้วจะมีใครช่วยโหนกทำนา