Here Comes Santa Claus คอร์ด - Bing Crosby

When you've strayed from the fold and there's trouble in your soul Can't you hear the blessed Saviour calling you? When your soul is lost in sin and you...

-
คอร์ดเพลง Here Comes Santa Claus ของ Bing Crosby, เนื้อเพลง Here Comes Santa Claus ที่มีคอร์ดกีต้าร์, Lyrics with chords guitar

เนื้อเพลง Here Comes Santa Claus ของ Bing Crosby

ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
When you've strayed from the fold and there's trouble in your soul Can't you hear the blessed Saviour calling you? When your soul is lost in sin and you're at your journey's end Can't you hear the blessed Saviour calling you? Calling you, calling you Can't you hear the blessed Saviour calling you? He will take you by the hand lead you to that promised land Can't you hear the blessed Saviour calling you? As you journey day by day and temptation comes your way Can't you hear the blessed Saviour calling you? If you'll follow in his light he will always guide you right Can't you hear the blessed Saviour calling you? Calling you, calling you Can't you hear the blessed Saviour calling you? He will take you by the hand lead you to that promised land Can't you hear the blessed Saviour calling you? When your soul is burdened down and your friends cannot be found Can't you hear the blessed Saviour calling you? If you'll follow him each day he will brighten up your way Can't you hear the blessed Saviour calling you? Calling you, calling you Can't you hear the blessed Saviour calling you? He will take you by the hand lead you to that promised land Can't you hear the blessed Saviour calling you?
§Here Comes Santa Claus เนื้อเพลง

คอร์ดเพลงอื่น ๆ เพิ่มเติม

คอร์ดเพลง สวยงามเสมอ - Billkin

ยังอยู่ในหัวใจ เก็บไว้ทุกภาพจำ ความงดงามที่มี ยังอยู่ตรงนี้ ยังอยู่กับฉันเหมือนเคย ได้อยู่ข้างข้างกัน อยู่ในชีวิตเธอ ช่างมีความหมายเหลือเกิน เธอยังเป็นความสวยงาม ของฉันเสมอเล่นคอร์ดเพลงนี้

คอร์ดเพลง แอบเก็บความในใจ ไว้ภายในแว่นเรย์แบนสีดำ - TaitosmitH

ฉันจะเก็บข้อความในใจ ให้เป็นความลับต่อไปเสมอ ขอแค่ได้อยู่ภายในชีวิตเธอ เป็นได้เท่านั้น เพราะกลัวว่าวันหนึ่งเธอหายไป ฉันยอมช้ำใจข้างในแทนเธอ ความจริงมันอาจจะไปทำร้ายเธอเล่นคอร์ดเพลงนี้

คอร์ดเพลง อะละ อะละ - นายอิ่นคำ

อะละ อะละ มันเป็นจะใด มันเจ็บหัวใจดวงน้อย กอยหาน้องคนงามกู้วัน อะละ อะละ มันเป็นจะใด มายะหัวใจ๋อ้ายไหวสั่น หัวใจ๋บะมีประกั๋น จะยะจะใด อ้ายอยากจะถาม ตั๋วมีแฟนแล้วก๋าเล่นคอร์ดเพลงนี้

คอร์ดเพลง ปะแล้ดปะแล่น - เบื๊อก (Bueak) ft. เดอะเพอะ

หากตั๋วเปิงใจ๋ อั้นน้องมาเป็นแฟนกั๋น โอ้แม่จอมจันทร์ แล้วจับมือฉันจะพาไป จะบอกแม่อุ้ย กับไอ้ทุยในนาของฉัน ว่า คน ๆ นั้น ในใจของฉัน ก็คือเธอ เชื่อใจได้เลยเล่นคอร์ดเพลงนี้

คอร์ดเพลง อ้ายนี้ยังกอยอยู่ - เบื๊อก (Bueak) ft. จินต์จล,สันดุสิต,ศรณ์ศิลป์

กะอยากฮื้อลองบ่าวเหนือ ดูซักกำ จะลำ บ่ลำ ถ้าบ่ลองก็บ่ฮู้ จะไปฟังคำคนอื่น ว่าจะอั้น จะอี้ ถ้าอยากฮื้อดี ตัวน้องนี้ ต้องลองดู บ่ว่าจะเป็น นิมมาน แสงสว่าง กลางเวียงพิงค์เล่นคอร์ดเพลงนี้
chords here comes santa claus, guitar tab here comes santa claus, , คอร์ดเพลง, , เนื้อเพลง here comes santa claus