ยอม คอร์ด หิน เหล็ก ไฟ

คอร์ดเพลง ยอม ของ หิน เหล็ก ไฟ และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : โป่ง ปฐมพงศ์ สมบัติพิบูลย์, เรียบเรียง : จักรรินทร์ ดวงมณีรัตนชัย

ฝืนทนไปเสียเวลาเปล่า ช้าหรือเร็วก็ปวดร้าว ฝืนทนไปเสียเวลาเปล่า เจ็บเพียงครั้งเดียว ทิ้งฉันไปดีกว่า ส่วนตัวฉันยอมทรมาน เพราะตัวฉันเอง
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • A/C#Chord Guitar A/C#
 • BbChord Guitar Bb
 • BmChord Guitar Bm
 • CmChord Guitar Cm
 • DChord Guitar D
 • D7Chord Guitar D7
 • EbChord Guitar Eb
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • F#7Chord Guitar F#7
 • F/AChord Guitar F/A
 • GChord Guitar G
 • GmChord Guitar Gm
คอร์ดเพลง ยอม หิน เหล็ก ไฟ. And lyrics with chords guitar Gm,Eb,Cm,D7,Bb,F/A,F

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :Gm(4 Times)+EbCmGmGm(2 Times)เพราะตัวฉันEbเอง  ไม่อาจCmทำ ตามใจเธอทุกอGmย่าง
เหมือนคมมีดกEbรีดกลาง  ใจเป็นรอยCmแผล ให้เราเจ็บD7ช้ำ
เพราะตัวฉันEbเอง ให้เหตุกCmารณ์ เลวร้ายลงทุGmกที 
ฉันทำได้เท่Ebานี้ แต่ไม่ดีCmพอ ที่เธอต้องกD7าร------------------------
*Cm ไม่อยากให้เธอร้องGm ไม่อยากให้เธอเจ็บ
  Cm ไม่อยากให้เธอทุกข์D7ใจ มากไปกว่านี้
------------------------
** GmฝืนทนไปเสียเวEbลาเปล่า
  Gmช้าหรือเร็วก็ปวดEbร้าว    GmฝืนทนไปเสียเEbวลาเปล่า
Bbเจ็บเพียงF/Aครั้งเดียว Gmทิ้งฉันไปดีกว่า 
Eb ส่วนตัวฉันยFอมทรGmมาน
------------------------
เพราะตัวฉันEbเอง  ไม่อาจเCmป็นอย่างใจเธอต้องGmการ
ชั่วและดีประEbสาน  นานจนเป็นCmฉันเกินจะเปลี่ยนแD7ปลง
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Intro :CmGmCmD7
 1. ( ซ้ำ  
 2. **
 3.  )
Ebส่วนตัวฉันยFอม ทรGmมาน ส่วนตัวฉันEbยอม
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ยอม คอร์ด หิน เหล็ก ไฟ

เพราะตัวฉันเอง
ไม่อาจทำ ตามใจเธอทุกอย่าง
เหมือนคมมีดกรีดกลาง
ใจเป็นรอยแผล ให้เราเจ็บช้ำ
เพราะตัวฉันเอง
ให้เหตุการณ์ เลวร้ายลงทุกที
ฉันทำได้เท่านี้ แต่ไม่ดีพอ ที่เธอต้องการ

* ไม่อยากให้เธอร้อง ไม่อยากให้เธอเจ็บ
ไม่อยากให้เธอทุกข์ใจ มากไปกว่านี้

** ฝืนทนไปเสียเวลาเปล่า
ช้าหรือเร็วก็ปวดร้าว ฝืนทนไปเสียเวลาเปล่า
เจ็บเพียงครั้งเดียว ทิ้งฉันไปดีกว่า
ส่วนตัวฉันยอมทรมาน

เพราะตัวฉันเอง
ไม่อาจเป็นอย่างใจเธอต้องการ
ชั่วและดีประสาน
นานจนเป็นฉันเกินจะเปลี่ยนแปลง

(ซ้ำ *, **) ...ดนตรี... (ซ้ำ **)

ส่วนตัวฉันยอม ทรมาน ส่วนตัวฉันยอม