นักเลงบ่ย่าน คอร์ด ลำเพลิน วงศกร Feat. แร็พอีสาน

คอร์ดเพลง นักเลงบ่ย่าน ของ ลำเพลิน วงศกร Feat. แร็พอีสาน และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : แก่น ธนพล, เรียบเรียง : ไก่ กีต้าร์, ท่อนแร็พ : แร็พอีสาน

นักเลงบ่ย่าน เด้อ ข่อยย่านแต่ตรวจเยี่ยว คันมาคนเดียวมันเสียวสันหลัง ไปเป็นกลุ่มอบอุ่นใจจัง ฟังเด้อสูฟังระวังหลังให้แน นักเลงบ่ย่าน เด้อ ข่อยย่านแต่ถืกเป่า ย่านเพิ่นว่าเมา

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • CChord Guitar C
 • C#mChord Guitar C#m
 • DChord Guitar D
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง นักเลงบ่ย่าน ลำเพลิน วงศกร Feat. แร็พอีสาน. And lyrics with chords guitar A,F#m,D,E,C#m

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning down ½ tone to Eb Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :AAณ. เวลาAนี้ที่หน้าฮ้านหF#mมอลำ 
 สถานDการณ์มันเป็นสีF#mดำดำ
วัยรุ่นเจ้าDถิ่นเพิ่นนั้นย่างมาตำ 
 แล้วบอกกับเEฮาว่าขิวเฮาคักแน
สิเฮ็ดจั่งAได๋ ล่ะเฮากะF#mอยู่ดี๊ดี
เต้นอยู่หม่อDงนี้ล่ะบ่ได้กวนตF#mรีนไผ
หมอลำพาDม่วน เฮากะม่วนกันไป
บ่ได้ผิดEไผหม่องได๋เด้อครับ------------------------
* บ่แม่นเจ้าDถิ่น กะให้เช็คอินนำEแน
พ้อดีกC#mรีแน กะอย่าสิโพดคักF#mหลาย     E   
Dหวงอยู่ ง่าว ๆ   เจ้ากะC#mส่างมาเป็นฮ้าย
ปานสิDเต้นผู้เดียวคักEแน
------------------------
** นักเลงบ่Aย่าน เด้อ ข่อยย่านแต่ตรวF#mจเยี่ยว
คันมาคนDเดียวมันเสียวF#mสันหลัง
ไปเป็นDกลุ่มอบอุ่นใจจัง ฟังเด้อสูEฟังระวังหลังให้แน
นักเลงบ่Aย่าน เด้อ ข่อยย่านแต่F#mถืกเป่า
ย่านเพิ่นว่าDเมา ย่านว่าบ่F#mเที่ยง
จะเป็นจั่งDได๋โลกมันสีเอียงเอียง
  เป็นซงบ่เที่Eยง... จักหน่อยเด้อครับ
นักเลงบ่Aย่าน เด้อ  ข่อยย่านแต่หมF#mาหมู่
ซ่อยเบิ่งแDนสู กูนี้แฮงเF#mสียว
หมอลำบ้านDได๋ เฮากะพากันเที่ยว
ถ้าเผลอแว๊บเEดียวได้เป็นผู้กองเอาะเยาะ
อยู่หน้าฮ้านหมอลำ
------------------------
(Rap อีสาน) Aเห็นผู้สาวจั่งเเม่นห้าวบักคัก
  F#mลูกไผสูละส่างมาโพดคักเเท้
กะเเDบ่งกันเเหน่ละพื้นที่หม่องเต้น
  สูกะEเว้นให้คนผู้อื่นม่วนนำ
คั่นเมาเเล้วกะAพากัน  ไปเมือนอน
คั่นเเม่นสูอยากF#mถอนกะให้ฟ้าวนั่งลง
บักใด๋นัDกเลงจับมันเเก้ส้งออก
  พากันสับหมากEกอก เอาเเมงง๊อดต๊อดมานน
F#mหมอลำมันม่วนกะด้อ หมอลำมันม่วนกะด้อ
อ้ายอยากขอให้น้องคิดใหม่
ไปเอาไก่ละมาตีกันโลด หันมาร่วมใจฟังลำเด้อ...
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **, 
 4. **
 5.  )
Outro :AF#mDE(2 Times)A
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง นักเลงบ่ย่าน คอร์ด ลำเพลิน วงศกร Feat. แร็พอีสาน

ณ. เวลานี้ที่หน้าฮ้านหมอลำ
สถานการณ์มันเป็นสีดำดำ
วัยรุ่นเจ้าถิ่นเพิ่นนั้นย่างมาตำ
แล้วบอกกับเฮาว่าขิวเฮาคักแน
สิเฮ็ดจั่งได๋ ล่ะเฮากะอยู่ดี๊ดี
เต้นอยู่หม่องนี้ล่ะบ่ได้กวนตรีนไผ
หมอลำพาม่วน เฮากะม่วนกันไป
บ่ได้ผิดไผหม่องได๋เด้อครับ

* บ่แม่นเจ้าถิ่น กะให้เช็คอินนำแน
พ้อดีกรีแน กะอย่าสิโพดคักหลาย
หวงอยู่ง่าว ๆ เจ้ากะส่างมาเป็นฮ้าย
ปานสิเต้นผู้เดียวคักแน

** นักเลงบ่ย่าน เด้อ ข่อยย่านแต่ตรวจเยี่ยว
คันมาคนเดียวมันเสียวสันหลัง
ไปเป็นกลุ่มอบอุ่นใจจัง ฟังเด้อสูฟังระวังหลังให้แน
นักเลงบ่ย่าน เด้อ ข่อยย่านแต่ถืกเป่า
ย่านเพิ่นว่าเมา ย่านว่าบ่เที่ยง
จะเป็นจั่งได๋โลกมันสีเอียงเอียง
เป็นซงบ่เที่ยง... จักหน่อยเด้อครับ
นักเลงบ่ย่าน เด้อ ข่อยย่านแต่หมาหมู่
ซ่อยเบิ่งแนสู กูนี้แฮงเสียว
หมอลำบ้านได๋ เฮากะพากันเที่ยว
ถ้าเผลอแว๊บเดียวได้เป็นผู้กองเอาะเยาะ
อยู่หน้าฮ้านหมอลำ

Rap อีสาน) เห็นผู้สาวจั่งเเม่นห้าวบักคัก
ลูกไผสูละส่างมาโพดคักเเท้
กะเเบ่งกันเเหน่ละพื้นที่หม่องเต้น
สูกะเว้นให้คนผู้อื่นม่วนนำ คั่นเมาเเล้วกะพากัน
ไปเมือนอน คั่นเเม่นสูอยากถอนกะให้ฟ้าวนั่งลง
บักใด๋นักเลงจับมันเเก้ส้งออก
พากันสับหมากกอก เอาเเมงง๊อดต๊อดมานน
หมอลำมันม่วนกะด้อ หมอลำมันม่วนกะด้อ
อ้ายอยากขอให้น้องคิดใหม่
ไปเอาไก่ละมาตีกันโลด หันมาร่วมใจฟังลำเด้อ...

(ซ้ำ *, **, **)