อย่าเหงาเรื่อยเปื่อย คอร์ด เต้น นรารักษ์

คอร์ดเพลง อย่าเหงาเรื่อยเปื่อย ของ เต้น นรารักษ์ และเนื้อร้องคำร้อง : ภาคย์ สุนทรสมัย, ทำนอง/เรียบเรียง : ปภัสศิลป์ คีตวงศ์วัชร์

อย่าโทรมาพูดคำว่าเหงาเรื่อยเปื่อย เหนื่อยจะพูดเรื่องความเหงา ที่ความจริงเธอไม่เคยเข้าใจ คนที่ฟังเธอพูดว่าเหงาเท่าไหร่ คือคนที่รัก รักเธอมากมาย ไม่อาจพูดไป
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • Asus2Chord Guitar Asus2
 • BChord Guitar B
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • C#Chord Guitar C#
 • C#dimChord Guitar C#dim
 • C#mChord Guitar C#m
 • CmChord Guitar Cm
 • Cmaj9Chord Guitar Cmaj9
 • Csus2Chord Guitar Csus2
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • Dmaj9Chord Guitar Dmaj9
 • Dsus2Chord Guitar Dsus2
 • EChord Guitar E
 • EbdimChord Guitar Ebdim
 • EmChord Guitar Em
 • Emmaj7Chord Guitar Emmaj7
 • Esus4Chord Guitar Esus4
 • F#Chord Guitar F#
 • F#mChord Guitar F#m
 • F#mmaj7Chord Guitar F#mmaj7
 • F#sus4Chord Guitar F#sus4
 • GChord Guitar G
 • Gsus2Chord Guitar Gsus2
คอร์ดเพลง อย่าเหงาเรื่อยเปื่อย เต้น นรารักษ์. And lyrics with chords guitar A,Dsus2,F#m,E,Asus2,C#m,Bm,C#,D,Dm,Ebdim,F#sus4,F#,F#mmaj7,Dmaj9

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :ADsus2F#m EDsus2Dsus2Asus2รู้ไหมฉันกลัว... ในความปลื้มใจ
  ต้องบอกเธอDsus2ไว้ ว่าฉันกลัว
เธอทำร้ายกัน โดยที่เธC#mอนั้น...  ไม่F#mรู้ตัว  
      Bm ทำร้ายทุกครั้ง ที่โทรเข้าEมา   
Asus2เหงา ซะมากมาย... 
โทรมา แล้วเธอก็บ่น ว่าDsus2เหงา ซะมากมาย
ยังดีที่มีฉันอยู่ตรงC#mนี้...   ให้ระF#mบาย  
    Bmเป็นเพื่อนที่ไว้ใจตลอดEมา------------------------
* ถามว่าF#mอยาก อยากC#คุยไหม F#mฉันก็อยาก
  แต่ถ้าไDม่ลำบาก ก็อยากจะDmขอ... เธอ
------------------------
** อย่าโทรAมา พูดคำว่าC#m เหงา... เรื่อยF#mเปื่อย 
เหEนื่อย จะพูดเรื่องคDวามเหงา
C#mที่ความจริงBmเธอ ไม่เคยเข้าEใจ   
Dmคนที่    Aฟังเธอพูดว่า C#mเหงา... เท่าF#mไหร่   
     EคือคนEbdimที่รัก  รักเธอมDากมาย
C#mไม่อาจพูดBmไป  (เธอว่าคนDmไหนที่เหงากว่า)
(เธอคงไม่รู้ว่ามัน)
Instru :ADsus2F#m EDsus2Dsus2Asus2เธอก็แค่วาง... คุยกัน
แล้วเธอแค่ขอบใจDsus2ฉัน แล้วก็วาง
เธอลืม ว่ามีคนหนึ่งคนC#mนี้   ที่อ้างF#mว้าง     
    Bm ความจริงก็เหงา ไม่น้อยกว่าเEธอ
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
C#mเจ็บปวดที่ทำได้เพียงแF#sus4ค่รับฟัง    
  F#คน ๆ   Bmนี้ไม่มีหวัง     C#m  ก็ไม่รู้อีDกกี่ครั้ง จะทนไม่ไEหวInstru :F#mF#mmaj7DDmอย่าโทรAมาพูดคำว่าC#mเหงา เรื่อยF#mเปื่อย 
เหEนื่อยจะพูดเรื่องคDวามเหงา
C#m ที่ความจริงBmเธอไม่เคยเข้าEใจ    
Dmเธอมี   Aฉันให้โทรเมื่อC#mไม่มีใคร F#m          
     E แต่วัEbdimนที่คิดถึงเธอDมากมาย
C#mให้ฉันโทรหาBmใคร  เธอว่าคนDmไหนที่เหงากว่าOutro :F#m EDsus2Dmaj9A
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง อย่าเหงาเรื่อยเปื่อย คอร์ด เต้น นรารักษ์

รู้ไหมฉันกลัว...
ในความปลื้มใจต้องบอกเธอไว้ว่าฉันกลัว
เธอทำร้ายกันโดยที่เธอนั้นไม่รู้ตัว
ทำร้ายทุกครั้งที่โทรเข้ามา
เหงาซะมากมาย...
โทรมาแล้วเธอก็บ่นว่าเหงาซะมากมาย
ยังดีที่มีฉันอยู่ตรงนี้ให้ระบาย
เป็นเพื่อนที่ไว้ใจตลอดมา

* ถามว่าอยาก อยากคุยไหมฉันก็อยาก
แต่ถ้าไม่ลำบาก ก็อยากจะขอเธอ

** อย่าโทรมาพูดคำว่าเหงาเรื่อยเปื่อย
เหนื่อยจะพูดเรื่องความเหงา
ที่ความจริงเธอไม่เคยเข้าใจ
คนที่ฟังเธอพูดว่าเหงาเท่าไหร่
คือคนที่รัก รักเธอมากมาย ไม่อาจพูดไป
(เธอว่าคนไหนที่เหงากว่า) (เธอคงไม่รู้ว่ามัน)

เธอก็แค่วาง คุยกันแล้วเธอแค่ขอบใจฉันแล้วก็วาง
เธอลืมว่ามีคนหนึ่งคนนี้ที่อ้างว้าง
ความจริงก็เหงาไม่น้อยกว่าเธอ

(ซ้ำ *, **)

เจ็บปวดที่ทำได้เพียงแค่รับฟัง
คน ๆ นี้ไม่มีหวัง ก็ไม่รู้อีกกี่ครั้ง จะทนไม่ไหว

อย่าโทรมาพูดคำว่าเหงาเรื่อยเปื่อย
เหนื่อยจะพูดเรื่องความเหงา
ที่ความจริงเธอไม่เคยเข้าใจ
เธอมีฉันให้โทรเมื่อไม่มีใคร
แต่วันที่คิดถึงเธอมากมาย ให้ฉันโทรหาใคร
เธอว่าคนไหนที่เหงากว่า