อยากลืมแฟนเขา คอร์ด ศิริพร อำไพพงษ์

คอร์ดเพลง อยากลืมแฟนเขา ของ ศิริพร อำไพพงษ์ และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : สลา คุณวุฒิ, เรียบเรียง : จิรวัฒน์ ปานพุ่ม

เว้าแบบบ่อาย ฆ่าให้ตายก็ยังคึดฮอด คงจำอ้ายไปตลอด จำฮอยกอดจนฮอดวันตาย อยากลืมให้จบ แล้วเดินหลบเส้นทางร้างไกล บ่ฮู้อีกนานเท่าใด สิตัดใจลืมอ้าย ได้ลง
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EmChord Guitar Em
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง อยากลืมแฟนเขา ศิริพร อำไพพงษ์. And lyrics with chords guitar Am,Dm,G,Em,D,C

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :AmAmDmAm+AmDmG EmAmAmเว้าแบบ แปน Am ๆ   ถึงอ้ายมีแDฟน น้องยังคึดAmฮอด
ผ่านDมาเหมือนคนตาบอด เสียรอยกGอดให้แฟนAmผู้อื่น
คิดว่ายังAmโสด  เทให้หCมดทั้งใจไม่Dmฝืน
  เมื่อรู้อ้ายมีคนGอื่น  ใจสะEmอื้นกลืนก้อนน้ำAmตา   
ยอมตัดใจAmลา  ก็เกิดปัญDหาว่าลืมบ่Amได้ 
ดึงตัDวหนีมาแสนไกล คำฮักGอ้ายยังเฝ้าตAmามมา
ภาพในอAmดีต  ยังจำCติดแม้ยามห่าDmงตา
ฉีกรูปฉีกคำสัญGญา  ที่ผ่านEmมาเพื่อพาใจAmเมิน------------------------
* กลุ้มใจหลือCเกิน  ห่างเGหินก็ยิ่งฮำฮEmอน 
คึดฮอดแฟนเขาร้าวDmรอน  ตัดใจจรก็จนทางEmเดิน
กลับบ่ไCด้  ไปบ่ฮAmอดจอดพอกะDmเทิน 
ยากแท้หนอหลงฮักแฟนAmเพิ่น  อยู่ก็DmเขินเมินGก็ช้ำAmใจ
------------------------
** เว้าแบบบ่อAmาย  ฆ่าให้ตDายก็ยังคึดAmฮอด
คงDจำอ้ายไปตลอด  จำฮอยกGอดจนฮอดวันAmตาย
อยากลืมให้Amจบ  แล้วเดินหCลบเส้นทางร้างDmไกล 
บ่ฮู้อีกนานเท่าGใด  สิตัดEmใจลืมอ้าย ได้Amลง   
Instru :AmDmG EmAm
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Outro :AmAmDmAm
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง อยากลืมแฟนเขา คอร์ด ศิริพร อำไพพงษ์

เว้าแบบแปนแปน ถึงอ้ายมีแฟนน้องยังคึดฮอด
ผ่านมาเหมือนคนตาบอด เสียรอยกอดให้แฟนผู้อื่น
คิดว่ายังโสด เทให้หมดทั้งใจไม่ฝืน
เมื่อรู้อ้ายมีคนอื่น ใจสะอื้นกลืนก้อนน้ำตา
ยอมตัดใจลา ก็เกิดปัญหาว่าลืมบ่ได้
ดึงตัวหนีมาแสนไกล คำฮักอ้ายยังเฝ้าตามมา
ภาพในอดีต ยังจำติดแม้ยามห่างตา
ฉีกรูปฉีกคำสัญญา ที่ผ่านมาเพื่อพาใจเมิน

* กลุ้มใจหลือเกิน ห่างเหินก็ยิ่งฮำฮอน
คึดฮอดแฟนเขาร้าวรอน ตัดใจจรก็จนทางเดิน
กลับบ่ได้ ไปบ่ฮอดจอดพอกะเทิน
ยากแท้หนอหลงฮักแฟนเพิ่น อยู่ก็เขินเมินก็ช้ำใจ

** เว้าแบบบ่อาย ฆ่าให้ตายก็ยังคึดฮอด
คงจำอ้ายไปตลอด จำฮอยกอดจนฮอดวันตาย
อยากลืมให้จบ แล้วเดินหลบเส้นทางร้างไกล
บ่ฮู้อีกนานเท่าใด สิตัดใจลืมอ้าย ได้ลง

(*, **)