Nightingale คอร์ด - Demi Lovato

I can't sleep tonightWide awake and so confusedEverything's in lineBut I am bruisedI need a voice to echoI need a light to take me homeI kinda need a he...

-
คอร์ดเพลง Nightingale ของ Demi Lovato, เนื้อเพลง Nightingale ที่มีคอร์ดกีต้าร์, Lyrics with chords guitar
-แชร์คอร์ด

เนื้อเพลง Nightingale ของ Demi Lovato

ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
I can't sleep tonight
Wide awake and so confused
Everything's in line
But I am bruised
I need a voice to echo
I need a light to take me home
I kinda need a hero
Is it you?
 
I never see the forest for the trees
I could really use your melody
Baby I'm a little blind
I think it's time for you to find me
 
Can you be my nightingale?
Sing to me
I know you're there
You could be my sanity
Bring me peace
Sing me to sleep
Say you'll be my nightingale
 
Somebody speak to me
Cause I'm feeling like hell
Need you to answer me
I'm overwhelmed
I need a voice to echo
I need a light to take me home
I need a star to follow
I don't know
 
I never see the forest for the trees
I could really use your melody
Baby I'm a little blind
I think it's time for you to find me
 
Can you be my nightingale?
Sing to me
I know you're there
You could be my sanity
Bring me peace
Sing me to sleep
Say you'll be my nightingale
 
I don't know what I'd do without you
Your words are like a whisper cutting through
As long as you are with me here tonight
I'm good
 
Can you be my nightingale?
Feels so close
I know you're there
Oh, nightingale
Sing to me
I know you're there
'Cause baby you're my sanity
You bring me peace
Sing me to sleep
Say you'll be my nightingale
 
Oh
Mm, mm
Mm
§Nightingale เนื้อเพลง

คอร์ดเพลงอื่น ๆ เพิ่มเติม

คอร์ดเพลง สวยงามเสมอ - Billkin

ยังอยู่ในหัวใจ เก็บไว้ทุกภาพจำ ความงดงามที่มี ยังอยู่ตรงนี้ ยังอยู่กับฉันเหมือนเคย ได้อยู่ข้างข้างกัน อยู่ในชีวิตเธอ ช่างมีความหมายเหลือเกิน เธอยังเป็นความสวยงาม ของฉันเสมอเล่นคอร์ดเพลงนี้

คอร์ดเพลง แอบเก็บความในใจ ไว้ภายในแว่นเรย์แบนสีดำ - TaitosmitH

ฉันจะเก็บข้อความในใจ ให้เป็นความลับต่อไปเสมอ ขอแค่ได้อยู่ภายในชีวิตเธอ เป็นได้เท่านั้น เพราะกลัวว่าวันหนึ่งเธอหายไป ฉันยอมช้ำใจข้างในแทนเธอ ความจริงมันอาจจะไปทำร้ายเธอเล่นคอร์ดเพลงนี้

คอร์ดเพลง อะละ อะละ - นายอิ่นคำ

อะละ อะละ มันเป็นจะใด มันเจ็บหัวใจดวงน้อย กอยหาน้องคนงามกู้วัน อะละ อะละ มันเป็นจะใด มายะหัวใจ๋อ้ายไหวสั่น หัวใจ๋บะมีประกั๋น จะยะจะใด อ้ายอยากจะถาม ตั๋วมีแฟนแล้วก๋าเล่นคอร์ดเพลงนี้

คอร์ดเพลง ปะแล้ดปะแล่น - เบื๊อก (Bueak) ft. เดอะเพอะ

หากตั๋วเปิงใจ๋ อั้นน้องมาเป็นแฟนกั๋น โอ้แม่จอมจันทร์ แล้วจับมือฉันจะพาไป จะบอกแม่อุ้ย กับไอ้ทุยในนาของฉัน ว่า คน ๆ นั้น ในใจของฉัน ก็คือเธอ เชื่อใจได้เลยเล่นคอร์ดเพลงนี้

คอร์ดเพลง อ้ายนี้ยังกอยอยู่ - เบื๊อก (Bueak) ft. จินต์จล,สันดุสิต,ศรณ์ศิลป์

กะอยากฮื้อลองบ่าวเหนือ ดูซักกำ จะลำ บ่ลำ ถ้าบ่ลองก็บ่ฮู้ จะไปฟังคำคนอื่น ว่าจะอั้น จะอี้ ถ้าอยากฮื้อดี ตัวน้องนี้ ต้องลองดู บ่ว่าจะเป็น นิมมาน แสงสว่าง กลางเวียงพิงค์เล่นคอร์ดเพลงนี้
, คอร์ดเนื้อเพลง Nightingale, คอร์ดเพลง, , ตารางคอร์ดกีต้าร์เบื้องต้น