You and I (nobody in the world) คอร์ด - John Legend

You fix your make up, just soGuess you don't know, that you're beautifulTry on every dress that you ownYou were fine in my eyes a half hour agoAnd if yo...

-
คอร์ดเพลง You and I (nobody in the world) ของ John Legend, เนื้อเพลง You and I (nobody in the world) ที่มีคอร์ดกีต้าร์, Lyrics with chords guitar

เนื้อเพลง You and I (nobody in the world) ของ John Legend

ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
You fix your make up, just so
Guess you don't know, that you're beautiful
Try on every dress that you own
You were fine in my eyes a half hour ago
 
And if your mirror won't make it any clearer I'll
Be the one to let you know
 
Out of all of the girls
You're my one and only girl
Ain't nobody in the world tonight
 
All of the stars, you make them shine like they were ours
Ain't nobody in the world but you and I
You and I
Ain't nobody in the world but you and I
 
You stop the room when we walk in
Spotlight's on everybody's staring
Tell all of these boys they're wasting their time
Stop standing in line, 'cause you're all mine
 
And this evening I won't let the feeling die
I never wanna leave your side
 
Out of all of the girls
You're my one and only girl
Ain't nobody in the world tonight
 
All of the stars you make them shine like they were ours
Ain't nobody in the world but you and I
You and I
Ain't nobody in the world
 
You keep wondering if you're what I'm wanting
You don't even have to try
 
You don't have to try
Don't try
Don't try
You don't have to try
 
Out of all of the girls
You're my one and only girl
Ain't nobody in the world tonight
 
All of the stars, they don't shine brighter than you are
Ain't nobody in the world but you and I
You and I
You and I
Nobody in the world tonight
Ain't nobody in the world but you and I
§You and I (nobody in the world) เนื้อเพลง

คอร์ดเพลงอื่น ๆ เพิ่มเติม

คอร์ดเพลง สวยงามเสมอ - Billkin

ยังอยู่ในหัวใจ เก็บไว้ทุกภาพจำ ความงดงามที่มี ยังอยู่ตรงนี้ ยังอยู่กับฉันเหมือนเคย ได้อยู่ข้างข้างกัน อยู่ในชีวิตเธอ ช่างมีความหมายเหลือเกิน เธอยังเป็นความสวยงาม ของฉันเสมอเล่นคอร์ดเพลงนี้

คอร์ดเพลง แอบเก็บความในใจ ไว้ภายในแว่นเรย์แบนสีดำ - TaitosmitH

ฉันจะเก็บข้อความในใจ ให้เป็นความลับต่อไปเสมอ ขอแค่ได้อยู่ภายในชีวิตเธอ เป็นได้เท่านั้น เพราะกลัวว่าวันหนึ่งเธอหายไป ฉันยอมช้ำใจข้างในแทนเธอ ความจริงมันอาจจะไปทำร้ายเธอเล่นคอร์ดเพลงนี้

คอร์ดเพลง อะละ อะละ - นายอิ่นคำ

อะละ อะละ มันเป็นจะใด มันเจ็บหัวใจดวงน้อย กอยหาน้องคนงามกู้วัน อะละ อะละ มันเป็นจะใด มายะหัวใจ๋อ้ายไหวสั่น หัวใจ๋บะมีประกั๋น จะยะจะใด อ้ายอยากจะถาม ตั๋วมีแฟนแล้วก๋าเล่นคอร์ดเพลงนี้

คอร์ดเพลง ปะแล้ดปะแล่น - เบื๊อก (Bueak) ft. เดอะเพอะ

หากตั๋วเปิงใจ๋ อั้นน้องมาเป็นแฟนกั๋น โอ้แม่จอมจันทร์ แล้วจับมือฉันจะพาไป จะบอกแม่อุ้ย กับไอ้ทุยในนาของฉัน ว่า คน ๆ นั้น ในใจของฉัน ก็คือเธอ เชื่อใจได้เลยเล่นคอร์ดเพลงนี้

คอร์ดเพลง อ้ายนี้ยังกอยอยู่ - เบื๊อก (Bueak) ft. จินต์จล,สันดุสิต,ศรณ์ศิลป์

กะอยากฮื้อลองบ่าวเหนือ ดูซักกำ จะลำ บ่ลำ ถ้าบ่ลองก็บ่ฮู้ จะไปฟังคำคนอื่น ว่าจะอั้น จะอี้ ถ้าอยากฮื้อดี ตัวน้องนี้ ต้องลองดู บ่ว่าจะเป็น นิมมาน แสงสว่าง กลางเวียงพิงค์เล่นคอร์ดเพลงนี้
การจับคอร์ดกีต้าร์, , , คอร์ดเพลง, , เนื้อเพลง You and I (nobody in the world) คอร์ด