Boy Problems คอร์ด - Carly Rae Jepsen

If you're gonna go then go She said to me on the phone So tired of hearin' all yourboy problems If you're gonna stay then stay He's not ...

-
Something Wrong

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

เนื้อเพลง Boy Problems ของ Carly Rae Jepsen

ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

If you're gonna go then go She said to me on the phone So tired of hearin' all your
boy problems If you're gonna stay then stay He's not gonna change anyway
So tired of hearin' all your boy problems

* And I know that she's right And I should not be offended That I know what it looks like
From the outside And I know that she's right And I should not be offended
That I know what it looks like From the outside, from the outside

** Boy problems, who's got 'em? I've got them too Boy trouble, you've got trouble
Don't know what to do I think I broke up with my boyfriend today And I don't really care
I've got worse problems I broke up with my boyfriend I think I broke up with my boyfriend
today And I don't really care I've got worse problems I broke up with my boyfriend

Finally gotta let it go She said to me on the phone So tired of hearin' all your boy problems
It could be the perfect day You'll just make it rain anyway So tired of hearin' all your
boy problems

(*, **)

What's worse? Losin' a lover or losin' your best friend What's worse is when you discover
You're not good for each other She's been giving, you've been taking

(**)
§Boy Problems เนื้อเพลง

คอร์ดเพลงอื่น ๆ เพิ่มเติม

คอร์ดเพลง สวยงามเสมอ - Billkin

ยังอยู่ในหัวใจ เก็บไว้ทุกภาพจำ ความงดงามที่มี ยังอยู่ตรงนี้ ยังอยู่กับฉันเหมือนเคย ได้อยู่ข้างข้างกัน อยู่ในชีวิตเธอ ช่างมีความหมายเหลือเกิน เธอยังเป็นความสวยงาม ของฉันเสมอเล่นคอร์ดเพลงนี้

คอร์ดเพลง แอบเก็บความในใจ ไว้ภายในแว่นเรย์แบนสีดำ - TaitosmitH

ฉันจะเก็บข้อความในใจ ให้เป็นความลับต่อไปเสมอ ขอแค่ได้อยู่ภายในชีวิตเธอ เป็นได้เท่านั้น เพราะกลัวว่าวันหนึ่งเธอหายไป ฉันยอมช้ำใจข้างในแทนเธอ ความจริงมันอาจจะไปทำร้ายเธอเล่นคอร์ดเพลงนี้

คอร์ดเพลง อะละ อะละ - นายอิ่นคำ

อะละ อะละ มันเป็นจะใด มันเจ็บหัวใจดวงน้อย กอยหาน้องคนงามกู้วัน อะละ อะละ มันเป็นจะใด มายะหัวใจ๋อ้ายไหวสั่น หัวใจ๋บะมีประกั๋น จะยะจะใด อ้ายอยากจะถาม ตั๋วมีแฟนแล้วก๋าเล่นคอร์ดเพลงนี้

คอร์ดเพลง ปะแล้ดปะแล่น - เบื๊อก (Bueak) ft. เดอะเพอะ

หากตั๋วเปิงใจ๋ อั้นน้องมาเป็นแฟนกั๋น โอ้แม่จอมจันทร์ แล้วจับมือฉันจะพาไป จะบอกแม่อุ้ย กับไอ้ทุยในนาของฉัน ว่า คน ๆ นั้น ในใจของฉัน ก็คือเธอ เชื่อใจได้เลยเล่นคอร์ดเพลงนี้

คอร์ดเพลง อ้ายนี้ยังกอยอยู่ - เบื๊อก (Bueak) ft. จินต์จล,สันดุสิต,ศรณ์ศิลป์

กะอยากฮื้อลองบ่าวเหนือ ดูซักกำ จะลำ บ่ลำ ถ้าบ่ลองก็บ่ฮู้ จะไปฟังคำคนอื่น ว่าจะอั้น จะอี้ ถ้าอยากฮื้อดี ตัวน้องนี้ ต้องลองดู บ่ว่าจะเป็น นิมมาน แสงสว่าง กลางเวียงพิงค์เล่นคอร์ดเพลงนี้
, คอร์ดBoy Problems, คอร์ดเพลง, , ตารางคอร์ดกีต้าร์เบื้องต้น, ตารางคอร์ดกีต้าร์โปร่ง