A Guy With A Girl คอร์ด - Blake Shelton

Sometimes I'm the guy with the boys kicking it back Or the guy with the guitarsinging on a country track I might be the guy with an ice cold can, st...

-
คอร์ดเพลง A Guy With A Girl ของ Blake Shelton, เนื้อเพลง A Guy With A Girl ที่มีคอร์ดกีต้าร์, Lyrics with chords guitar
-แชร์คอร์ด

เนื้อเพลง A Guy With A Girl ของ Blake Shelton

ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

Sometimes I'm the guy with the boys kicking it back Or the guy with the guitar
singing on a country track I might be the guy with an ice cold can, stirring up dust
on some old farmland When I walk into the party with you girl, you change all that

* I'm just the guy with the girl everybody wants to know Wishin' you were there alon
Wonderin' how I ever got your little hand in mine Lookin' over at ya like ain't she beautiful?
I'm invisible but I stand right there and smile You're right beside me,
oh and I see the same thing they're seein' But I don't mind being the guy with the girl, no

It's funny watchin' 'em do the way they do They come walkin' up to me but they only wanna
talk to you And I don't blame 'em that they're hypnotized They keep staring at your
heartbreak eyes It's like their heart starts stoppin' when you come walkin' into the room

(*)

The guy that don't know how he got her But he ain't never gonna let her,
never gonna let her go Woah-oh, yeah

(*)

(Guy with the girl) No, I don't mind being the guy with the girl
(Guy with the girl) Yeah, I'm just the guy with the girl
I'm always the guy with the girl I don't mind it, baby
I don't mind it, baby I'm always the guy with the girl
§A Guy With A Girl เนื้อเพลง

คอร์ดเพลงอื่น ๆ เพิ่มเติม

คอร์ดเพลง สวยงามเสมอ - Billkin

ยังอยู่ในหัวใจ เก็บไว้ทุกภาพจำ ความงดงามที่มี ยังอยู่ตรงนี้ ยังอยู่กับฉันเหมือนเคย ได้อยู่ข้างข้างกัน อยู่ในชีวิตเธอ ช่างมีความหมายเหลือเกิน เธอยังเป็นความสวยงาม ของฉันเสมอเล่นคอร์ดเพลงนี้

คอร์ดเพลง แอบเก็บความในใจ ไว้ภายในแว่นเรย์แบนสีดำ - TaitosmitH

ฉันจะเก็บข้อความในใจ ให้เป็นความลับต่อไปเสมอ ขอแค่ได้อยู่ภายในชีวิตเธอ เป็นได้เท่านั้น เพราะกลัวว่าวันหนึ่งเธอหายไป ฉันยอมช้ำใจข้างในแทนเธอ ความจริงมันอาจจะไปทำร้ายเธอเล่นคอร์ดเพลงนี้

คอร์ดเพลง อะละ อะละ - นายอิ่นคำ

อะละ อะละ มันเป็นจะใด มันเจ็บหัวใจดวงน้อย กอยหาน้องคนงามกู้วัน อะละ อะละ มันเป็นจะใด มายะหัวใจ๋อ้ายไหวสั่น หัวใจ๋บะมีประกั๋น จะยะจะใด อ้ายอยากจะถาม ตั๋วมีแฟนแล้วก๋าเล่นคอร์ดเพลงนี้

คอร์ดเพลง ปะแล้ดปะแล่น - เบื๊อก (Bueak) ft. เดอะเพอะ

หากตั๋วเปิงใจ๋ อั้นน้องมาเป็นแฟนกั๋น โอ้แม่จอมจันทร์ แล้วจับมือฉันจะพาไป จะบอกแม่อุ้ย กับไอ้ทุยในนาของฉัน ว่า คน ๆ นั้น ในใจของฉัน ก็คือเธอ เชื่อใจได้เลยเล่นคอร์ดเพลงนี้

คอร์ดเพลง อ้ายนี้ยังกอยอยู่ - เบื๊อก (Bueak) ft. จินต์จล,สันดุสิต,ศรณ์ศิลป์

กะอยากฮื้อลองบ่าวเหนือ ดูซักกำ จะลำ บ่ลำ ถ้าบ่ลองก็บ่ฮู้ จะไปฟังคำคนอื่น ว่าจะอั้น จะอี้ ถ้าอยากฮื้อดี ตัวน้องนี้ ต้องลองดู บ่ว่าจะเป็น นิมมาน แสงสว่าง กลางเวียงพิงค์เล่นคอร์ดเพลงนี้
, คอร์ดเพลง, , , อยากได้ คอร์ดเพลง A Guy With A Girl, เว็บคอร์ดเพลง A Guy With A Girl กีต้าร์