Look Only At Me คอร์ด - TaeYang

ฮา รู เอ โด มยอท บอน ชิก นอล โบ มยอ อุท ซอ นัน ซู แบก บอน มัล แฮท จัน นา You're the love of my life คอ จิท เดวน เซ ซัง ซก บุล รัน ฮัน แน มัม ซก โอ จิก น...

-
คอร์ดเพลง Look Only At Me ของ TaeYang, เนื้อเพลง Look Only At Me ที่มีคอร์ดกีต้าร์, Lyrics with chords guitar

เนื้อเพลง Look Only At Me ของ TaeYang

ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ฮา รู เอ โด มยอท บอน ชิก นอล โบ มยอ อุท ซอ นัน  ซู แบก บอน มัล แฮท จัน นา You're the love of my life  คอ จิท เดวน เซ ซัง ซก บุล รัน ฮัน แน มัม ซก  โอ จิก นา มิด นึน กอน นอ ฮา นา ปุน นี รา โก  คา กึม แน มัม บยอน ฮัล กา บวา บุล รัน แฮ ฮัล แ ตมยอน  อุท ซึม ยอน มัล แฮท จัน นา คึ รอล อิล ออบ ตา โก  กึท ออบ นึน บัง ฮวัง ซก ทอง บิน แน กา ซึม ซก  แน กา กี แดล กท ซึล นอ ฮา นา ปุน นี จิ มัน  คา กึม ชิก ฮึน ดึล รี นึน แน จา ชิน นี มี วอ  โอ นึล โด นัน นี เซ ซัง เง ฮวีบ ซึล รยอ ซัล มยอ ชิ นอล จี วอ  [Hook]  แน กา บา รัม พอ โด นอ นึน จอล แด พิ จี มา Baby  นา นึน นอ รึล อิท จอ โด นอน นา รึล อิท จี มา Lady  คา กึม แน กา ยอน รัก กี ออบ โก ซุล รึล มา ชยอ โด  ฮก ชิ แน กา ดา รึน ออ ตอน ยอ จา วา  จัม ชิ นุน นึล มัท ชวอ โด นอน นา มัน บา รา บวา  [Verse2]  โอ นึล บัม โด จิ แซ มยอ นัล คี ดา รยอท ตา โก  นุน มุล โร แน เก มัล แฮ บยอน ฮัน กอท กัท ดา โก  นอล ฮยัง ฮัน แน มัม โด ชอ อึม กวา กัท ดา โก  ซู ออบ ชิ ดัล แร มยอ จี แน โอน มัน นึน บัม ดึล  นี กา ออบ ชิ นึน นัน นอ มู ฮึม ดึล กอท กัท จี มัน  แต รน นอ โร อิน แฮ ซุม มี มัก คยอ นัน  กึท ออบ นึน ดา ทุม ซก กิ นา กิน ฮัน ซุม ซก  นิ กา คิ แดล กท ซึล นา ฮา นา ปุน นี จิ มัน  นิ กา กวี ชัน นา จี นึน แน จา ชิน นี มิ วอ  โอ นึล โด นัน อุท ซึม ยอ นา โด โมล แร จา ชิน นึล อิล รอ  [Hook]  แน กา บา รัม พอ โด นอ นึน จอล แด พิ จี มา Baby  นา นึน นอ รึล อิท จอ โด นอน นา รึล อิท จี มา Lady  คา กึม แน กา ยอน รัก กี ออบ โก ซุล รึล มา ชยอ โด  ฮก ชิ แน กา ดา รึน ออ ตอน ยอ จา วา  จัม ชิ นุน นึล มัท ชวอ โด นอน นา มัน บา รา บวา  [Bridge]  แน กา อิก ี จอก กี รัน กอล นัน นอ มู จัล รัล รา  นัน แม อิล มู เอ มี ฮัน ชิ กัน ซก เก  อี รอ เคด อ รอบ บยอ จิ จิ มัน Baby  นอ มัน นึน ออน เจ นา ซุน ซู ฮา เก นัม กิล บา แร  อี เก แน จิน ชิม มิน กอล นอล ฮยัง ฮัน มิด ดึม มิน กอล  จุก กอ โด นัล ตอ นา จี มา  [Hook]  แน กา บา รัม พอ โด นอ นึน จอล แด พิ จี มา Baby  นา นึน นอ รึล อิท จอ โด นอน นา รึล อิท จี มา Lady  คา กึม แน กา ยอน รัก กี ออบ โก ซุล รึล มา ชยอ โด  ฮก ชิ แน กา ดา รึน ออ ตอน ยอ จา วา  จัม ชิ นุน นึล มัท ชวอ โด นอน นา มัน บา รา บวา 
§Look Only At Me เนื้อเพลง

คอร์ดเพลงอื่น ๆ เพิ่มเติม

คอร์ดเพลง อิจฉาแฟนเจ้า - ลำเพลิน วงศกร

โทษเด้อหล้า ถ้าว่าเจ้าบ่พอใจ อ้ายขอโทษหลาย หากถูกแฟนฮ้ายด้วยสายตา บ่ต้องคิดหลาย แค่อ้ายเผลอมองเจ้าผ่านมา แค่แอบอิจฉา เขาผู้ได้ควงแขนเธอ ได้แต่คิดนำเล่นคอร์ดเพลงนี้

คอร์ดเพลง ฮักพอก่ำก่า - ฐา ขนิษ

ฮักพอ ก่ำก่า บ่มีสิทธิ์ ได้ฮ่วมเฮียง ได้แค่เพียงฮ่วมฮ่าง เปื่อนทางหัวใจ ของอ้าย เป็นได้เพียง แค่ดอกไม้ริมทาง ฮักพอ ก่ำก่า บ่มีสิทธิ์ ได้ฮ่วมเฮียง ได้แค่เพียงฮ่วมฮ่างเล่นคอร์ดเพลงนี้

คอร์ดเพลง แล้วฉันไม่เจ็บเห้อเธอว่า - ถุงแป้ง ชนกนันท์ Ft. น้ำแข็ง ทิพวรรณ

แล้วฉันไม่เจ็บเห้อ เธอว่า ที่ต้องปล่อยมือเธอไป เห็นน้ำตาฉันหม้ายคนดี รักนี้ฉันต้องจำนน เกิดมาแค่ได้รักกัน ความสุขของฉัน คือการได้เห็นเธอ เติบโตแล้วไปได้ไกล ดั่งที่เธอฝันเล่นคอร์ดเพลงนี้

คอร์ดเพลง คืนสิทธิ์ - บุ๊ค ศุภกาญจน์

เธอเป็นอิสระแล้ว ขอให้เธอจงโชคดี ดันทุรังไปก็ไม่ดี ถูกแล้วที่ถอดถอนใจ จากนี้ไม่มี ยัดเยียดความรักให้เธอ อีกต่อไป ฉันเข้าใจ ไม่เป็นไรหรอกเธอ ฉันเคารพสิทธิ์เธออยู่แล้วเล่นคอร์ดเพลงนี้

คอร์ดเพลง เพราะจนเลยต้องเจ็บ - เม้ก อภิสิทธิ์

หอบเอาสังขารเจ้าของ พร้อมกับเหล้าขาว เหน็บใส่ขี้แฮ่ ไปงานดอง อ้ายบ่มีเงินใส่ซอง ให้ดอกเด้อ... มีแต่ใจที่ พัง ๆ แต่บ่เป็นหยัง หลายดอกเด้อ คิดเสียว่าเจ้าบ่เคยเจอ คนซั่วจั่งอ้ายเล่นคอร์ดเพลงนี้
, คอร์ดLook Only At Me, คอร์ดกีต้าร์ Look Only At Me แบบง่าย ๆ, คอร์ดเพลง, , เนื้อร้องLook Only At Me