คอร์ดเพลง Same Old Love - Selena Gomez

Same Old Love คอร์ดเริ่มต้น Bm, G, A, Em, D..,'m so sick of that same old love, that shit, it tears me up I'm so sick of that same old love, my body's had enough Oh, that same old love Oh that same old love

-
-
ดูตารางคอร์ด
เนื้อเพลง Same Old Love ของ Selena Gomez ที่มีคอร์ดกีต้าร์ Bm,G,A,Em,D

เนื้อเพลง Same Old Love ของ Selena Gomez

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
Take away all your things and go
You can't take back what you said,
I know I've heard it all before,
at least a million times
I'm not one to forget
you know
-
I don't believe, I don't believe it
You left in peace, left me in pieces
Too hard to breathe, I'm on my knees
Right now, 'ow
-
* I'm so sick of that same old love,
that shit, it tears me up
I'm so sick of that same
old love, my body's had enough Oh,
(that same old love) Oh,
(that same old love)
I'm so sick of that same old love,
feels like I've blown apart
I'm so sick of that same old love,
the kind that breaks your heart
Oh, (that same old love) Oh,
(that same old love)
-
I'm not spending any time,
wasting tonight on you I know, I've heard it all
So don't you try and change your mind
Cause I won't be changing too, you know
-
You can't believe, still can't believe it
You left me in peace, left me in pieces
Too hard to breathe,
I'm on my knees Right now, 'ow
(*) | (*)
§Same Old Love Lyrics
-