Girls Talk Boys คอร์ด - 5 Seconds Of Summer

When the girls, when the girls talk When the girls talk boys Oh when the girls, when the girls talk When the girls talk boys Hey! When you're talking to...

-
คอร์ดเพลง Girls Talk Boys ของ 5 Seconds Of Summer, เนื้อเพลง Girls Talk Boys ที่มีคอร์ดกีต้าร์, Lyrics with chords guitar

เนื้อเพลง Girls Talk Boys ของ 5 Seconds Of Summer

ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
When the girls, when the girls talk When the girls talk boys Oh when the girls, when the girls talk When the girls talk boys Hey! When you're talking to your girls, do you talk about me? Do you say that I'm a sweetheart? Do you say that I'm a freak? Do you tell them white lies? Do you tell them the truth? Do you tell them that you love me, the way that I've been loving you? Cause every night you and I find ourselves Kissing and touching like no one else Falling and falling until I fell, For you Cause I've been talking to my friends The way you take away my breath It's something bigger than myself, It's something I don't understand, no, no I know we're young and people change, And we may never feel the same, So baby tell me what you say When the girls, when the girls talk When the girls talk boys (I can hear 'em talking) Oh when the girls (when the girls), when the girls talk When the girls talk boys Hey! When you're talking to your girls, do you talk about me? Do you tell them I'm your lover? That I'm all that you need? Do you tell them white lies? Do you tell them the truth? Do you tell them that you love me, the way that I've been loving you? Cause every night you and I find ourselves Kissing and touching like no one else Falling and falling until I fell, For you Cause I've been talking to my friends, The way you take away my breath It's something bigger than myself, It's something I don't understand, no, no I know we're young and people change, And we may never feel the same, So baby tell me what you say When the girls, when the girls talk When the girls talk boys (I can hear 'em talking) Oh when the girls, when the girls talk When the girls talk boys When the girls talk boys Talk talk talk talk talk talk talk talk When the girls talk boys (when the girls) Talk talk talk talk talk talk talk talk Hey!
§Girls Talk Boys เนื้อเพลง

คอร์ดเพลงอื่น ๆ เพิ่มเติม

คอร์ดเพลง สวยงามเสมอ - Billkin

ยังอยู่ในหัวใจ เก็บไว้ทุกภาพจำ ความงดงามที่มี ยังอยู่ตรงนี้ ยังอยู่กับฉันเหมือนเคย ได้อยู่ข้างข้างกัน อยู่ในชีวิตเธอ ช่างมีความหมายเหลือเกิน เธอยังเป็นความสวยงาม ของฉันเสมอเล่นคอร์ดเพลงนี้

คอร์ดเพลง แอบเก็บความในใจ ไว้ภายในแว่นเรย์แบนสีดำ - TaitosmitH

ฉันจะเก็บข้อความในใจ ให้เป็นความลับต่อไปเสมอ ขอแค่ได้อยู่ภายในชีวิตเธอ เป็นได้เท่านั้น เพราะกลัวว่าวันหนึ่งเธอหายไป ฉันยอมช้ำใจข้างในแทนเธอ ความจริงมันอาจจะไปทำร้ายเธอเล่นคอร์ดเพลงนี้

คอร์ดเพลง อะละ อะละ - นายอิ่นคำ

อะละ อะละ มันเป็นจะใด มันเจ็บหัวใจดวงน้อย กอยหาน้องคนงามกู้วัน อะละ อะละ มันเป็นจะใด มายะหัวใจ๋อ้ายไหวสั่น หัวใจ๋บะมีประกั๋น จะยะจะใด อ้ายอยากจะถาม ตั๋วมีแฟนแล้วก๋าเล่นคอร์ดเพลงนี้

คอร์ดเพลง ปะแล้ดปะแล่น - เบื๊อก (Bueak) ft. เดอะเพอะ

หากตั๋วเปิงใจ๋ อั้นน้องมาเป็นแฟนกั๋น โอ้แม่จอมจันทร์ แล้วจับมือฉันจะพาไป จะบอกแม่อุ้ย กับไอ้ทุยในนาของฉัน ว่า คน ๆ นั้น ในใจของฉัน ก็คือเธอ เชื่อใจได้เลยเล่นคอร์ดเพลงนี้

คอร์ดเพลง อ้ายนี้ยังกอยอยู่ - เบื๊อก (Bueak) ft. จินต์จล,สันดุสิต,ศรณ์ศิลป์

กะอยากฮื้อลองบ่าวเหนือ ดูซักกำ จะลำ บ่ลำ ถ้าบ่ลองก็บ่ฮู้ จะไปฟังคำคนอื่น ว่าจะอั้น จะอี้ ถ้าอยากฮื้อดี ตัวน้องนี้ ต้องลองดู บ่ว่าจะเป็น นิมมาน แสงสว่าง กลางเวียงพิงค์เล่นคอร์ดเพลงนี้
การจับคอร์ดกีต้าร์, , , คอร์ดเพลง, , เว็บคอร์ดกีต้าร์