Bad Girls คอร์ด - MKTO

And I know I, I should quit her And I'd do it if I could She a hot mess, but I confessDamn, she got me good Cause I love them bad girls doing bad th...

-
คอร์ดเพลง Bad Girls ของ MKTO, เนื้อเพลง Bad Girls ที่มีคอร์ดกีต้าร์, Lyrics with chords guitar

เนื้อเพลง Bad Girls ของ MKTO

ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

Late night, she on fire Calling me from numbers I don't recognize
Wonderin' if there's somebody else in the room She say that I'm crazy, nah baby it's you
Shows up, to fill her cup I know all she wants is just to get my love I wish we could be just
like Johnny and June She cut out my heart and left me in the room

* And I know I, I should quit her And I'd do it if I could She a hot mess, but I confess
Damn, she got me good

** Cause I love them bad girls doing bad things Lookin' hot with an attitude
Love them bad girls like a bad dream Shouldn't want them, but I do
Singing ooooo, ooooo All the bad girls singing ooooo, ooooo Yeah, all the bad girls singing
And I can't help it, no Damn, it feels good when you're messin' with a bad girl

She got a body like a fast car, movie star I'd do anything to be her bodyguard
She like getting naked and swimmin' in pools She make it look sexy to break all the rules
Fallin' too fast and I might crash But once you goin' bad you know you can't go back
I just wanna watch every way that she moves Cause she out on the edge like there's
nothing to lose

(**)

She bad She got my number So hot she hotter than Vegas in August, Donna Summer
High class under the covers Wakin' up, we so sticky, we stuck to one another
She gets what she wants, she takes what she needs She all over me She kinda mean
but ain't a problem to me A little bit of hell, but she got me in heaven She my bond girl,
I'm MKT-007 Bad girls Bad girls

(**)

§Bad Girls เนื้อเพลง

คอร์ดเพลงอื่น ๆ เพิ่มเติม

คอร์ดเพลง สวยงามเสมอ - Billkin

ยังอยู่ในหัวใจ เก็บไว้ทุกภาพจำ ความงดงามที่มี ยังอยู่ตรงนี้ ยังอยู่กับฉันเหมือนเคย ได้อยู่ข้างข้างกัน อยู่ในชีวิตเธอ ช่างมีความหมายเหลือเกิน เธอยังเป็นความสวยงาม ของฉันเสมอเล่นคอร์ดเพลงนี้

คอร์ดเพลง แอบเก็บความในใจ ไว้ภายในแว่นเรย์แบนสีดำ - TaitosmitH

ฉันจะเก็บข้อความในใจ ให้เป็นความลับต่อไปเสมอ ขอแค่ได้อยู่ภายในชีวิตเธอ เป็นได้เท่านั้น เพราะกลัวว่าวันหนึ่งเธอหายไป ฉันยอมช้ำใจข้างในแทนเธอ ความจริงมันอาจจะไปทำร้ายเธอเล่นคอร์ดเพลงนี้

คอร์ดเพลง อะละ อะละ - นายอิ่นคำ

อะละ อะละ มันเป็นจะใด มันเจ็บหัวใจดวงน้อย กอยหาน้องคนงามกู้วัน อะละ อะละ มันเป็นจะใด มายะหัวใจ๋อ้ายไหวสั่น หัวใจ๋บะมีประกั๋น จะยะจะใด อ้ายอยากจะถาม ตั๋วมีแฟนแล้วก๋าเล่นคอร์ดเพลงนี้

คอร์ดเพลง ปะแล้ดปะแล่น - เบื๊อก (Bueak) ft. เดอะเพอะ

หากตั๋วเปิงใจ๋ อั้นน้องมาเป็นแฟนกั๋น โอ้แม่จอมจันทร์ แล้วจับมือฉันจะพาไป จะบอกแม่อุ้ย กับไอ้ทุยในนาของฉัน ว่า คน ๆ นั้น ในใจของฉัน ก็คือเธอ เชื่อใจได้เลยเล่นคอร์ดเพลงนี้

คอร์ดเพลง อ้ายนี้ยังกอยอยู่ - เบื๊อก (Bueak) ft. จินต์จล,สันดุสิต,ศรณ์ศิลป์

กะอยากฮื้อลองบ่าวเหนือ ดูซักกำ จะลำ บ่ลำ ถ้าบ่ลองก็บ่ฮู้ จะไปฟังคำคนอื่น ว่าจะอั้น จะอี้ ถ้าอยากฮื้อดี ตัวน้องนี้ ต้องลองดู บ่ว่าจะเป็น นิมมาน แสงสว่าง กลางเวียงพิงค์เล่นคอร์ดเพลงนี้