คอร์ดเพลง จรจัด - Boy Imagine

โบกรถไปตามทางซุปเปอร์ไฮเวย์ทุ่งนาริมทาง กับผู้คนข้างทาง ฉันมองไปนอกหน้าต่างเจอะรอยยิ้มที่สดใส รถมีปลายทาง แต่ฉันลงข้างทางก็มีเวลาได้เดินได้ดูได้เจอคุณตา...

-
Something Wrong

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

เนื้อเพลง จรจัด ของ Boy Imagine

ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
โบกรถไปตามทางซุปเปอร์ไฮเวย์

ทุ่งนาริมทาง กับผู้คนข้างทาง ฉันมองไปนอกหน้าต่าง

เจอะรอยยิ้มที่สดใส รถมีปลายทาง แต่ฉันลงข้างทาง

ก็มีเวลาได้เดินได้ดูได้เจอคุณตาคุณยาย

ที่เดินอยู่ข้างทาง คุณตายืนผลไม้ให้ฉัน

คุณยายก็ยิ้มแล้วบอกให้ลองโบกรถไปตามทางซุปเปอร์ไฮเวย์

นกบินกลับรัง ต้นไม้เริ่มร้องเพลง

ฉันมองไปที่สะพาน เจอะรอยยิ้มที่สดใส

เด็กน้อยยืนบนสะพาน ฉันมองอยู่ข้างทาง

ก็มีเวลาได้มองได้ดูเด็กน้อยช่วยกันจับปลา

กระโดดเล่นน้ำคลอง เด็กน้อยโบกมือ

ให้ฉันและชวนให้ลงเล่นน้ำลำคลองด้วยกัน* ฉันหยุดลงมองดูฟ้า ฉันหยุดลงมองแม่น้ำ

ที่มันอยู่ข้างทาง ฉันหยุดลงฟังเสียง

สำเนียงที่นกร้องเพลงกับต้นไม้

ปลายทางอาจมีจุดหมาย แต่ข้างทางมีฉันที่เดินกับคุณฉันยืนริมข้างทางซุปเปอร์ไฮเวย์ นั่งรอยืนรอ

แต่ถ้ารอคุณก็รอ ทุกครั้งที่ฉันจะลุกยืน

เธอยื่นมือมาให้ฉัน

ยืนรอริมข้างทาง ก็เหมือนเสียเวลา

แต่มีเวลาได้พูดได้คุยเรื่องราว

ที่มันผ่านมาแต่ไม่เคยถามกัน

ฉันเหนื่อยแล้วอยากดื่มน้ำ

ก็เปิดกระเป๋าแล้วหยิบขวดน้ำมาแบ่งให้ฉัน(ซ้ำ * )ปลายทางอาจมีจุดหมาย แต่ข้างทางมีฉันที่เดินกับคุณ
§จรจัด เนื้อเพลง