คุณนายโรงแรม คอร์ด – ทรงกรด ฌามา อาร์ สยาม

ก่อนอยู่บ้านนา เขาเรียกเธอว่าอีกลอย ไปอยู่กรุงเทพฯมีผัวนายร้อย เปลี่ยนจากกลอยไปเป็นแรมจันทร์ แรมจันทร์ แรมใจ ดี ดีไปตัวใครตัวมัน ซื่อเกินไปถึงไล่ไม่ทัน ช้ำช่างมัน นึกว่าฝ...
คอร์ดเพลง คุณนายโรงแรม และ เนื้อร้อง คุณนายโรงแรม ของ ทรงกรด ฌามา อาร์ สยาม ::ก่อนอยู่บ้านนา เขาเรียกเธอว่าอีกลอย ไปอยู่กรุงเทพฯมีผัวนายร้อย เปลี่ยนจากกลอยไปเ...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง คุณนายโรงแรม ของ ทรงกรด ฌามา อาร์ สยาม
Intro:BbGmCm FBb Fจะจ้างสัBbกพัน ฉันก็ไม่หันไปมอง ถึงเธอจะใส่Cmทอง เส้นโตเท่าโซ่รถFไฟ จะขี่รถBbเก๋ง เรือบินหรือเดินดิGmนไป สวมสร้อยเพชรเม็ดโตเท่าEbไข่ ราคาแค่ไหนฉันก็ไม่Cmมอง F จะจ้างสัBbกพัน ฉันก็ไม่หันไปแล เพราะเธอเคยฝากCmแผล ให้ไว้จนใจกลัดหFนอง จะเป็นคุณBbหญิงคุณนาย ฉันก็ไม่Gmมอง ถึงอย่างไรเธอก็ยัEbงต้อง ขึ้นชื่อว่าFคนสองใจทุกBbวัน * ก่อนอยู่บ้าEbนนา เขาเFรียกเธอว่าอีกBbลอย ไปอยู่กรุงเทพฯมีผัวนายร้อ.ย เปลี่ยนจากกG#ลอยไปเป็นแรมจัFนทร์ ** แรมจัBbนทร์ แรมใจ ดี ๆ ไปตัวใครตัวมัน ซื่อเกินไปถึงไล่ไม่ทัน ช้ำช่Gmางมัน นึกว่าGฝัน เลCmยไป F *** จะจ้างBbสักพัน ฉันก็ไม่หันไปมอง ถึงตัวจะหุ้Cmมทอง ไม่มองให้โง่ทำFไม สักวันเถิดหBbนา น้ำตาจะนองหน้าGmใคร เขาไม่แลแล้วคงจEbะได้ ขึ้นชื่อคุณนFายประจำโรBbงแรม Instru:Gm DmGmCm FBbEbCmFBb( ซ้ำ *, **, *** )Outro:Gm DmGmCm FBb
  • Bb or A#
  • Cm
  • F
  • Gm
  • Eb or D#
  • G
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : คุณนายโรงแรม - ทรงกรด ฌามา อาร์ สยาม

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
จะจ้างสักพัน ฉันก็ไม่หันไปมอง
ถึงเธอจะใส่ทอง เส้นโตเท่าโซ่รถไฟ
จะขี่รถเก๋ง เรือบินหรือเดินดินไป
สวมสร้อยเพชรเม็ดโตเท่าไข่ ราคาแค่ไหนฉันก็ไม่มอง ----------จะจ้างสักพัน ฉันก็ไม่หันไปแล
เพราะเธอเคยฝากแผล ให้ไว้จนใจกลัดหนอง
จะเป็นคุณหญิงคุณนาย ฉันก็ไม่มอง
ถึงอย่างไรเธอก็ยังต้อง ขึ้นชื่อว่าคนสองใจทุกวัน----------* ก่อนอยู่บ้านนา เขาเรียกเธอว่าอีกลอย
ไปอยู่กรุงเทพฯมีผัวนายร้อย
เปลี่ยนจากกลอยไปเป็นแรมจันทร์ ----------** แรมจันทร์ แรมใจ ดี ๆ ไปตัวใครตัวมัน
ซื่อเกินไปถึงไล่ไม่ทัน ช้ำช่างมัน นึกว่าฝัน เลยไป ----------*** จะจ้างสักพัน ฉันก็ไม่หันไปมอง
ถึงตัวจะหุ้มทอง ไม่มองให้โง่ทำไม
สักวันเถิดหนา น้ำตาจะนองหน้าใคร 
เขาไม่แลแล้วคงจะได้ ขึ้นชื่อคุณนายประจำโรงแรม
(ซ้ำ *, **, ***)