คอร์ดเพลง แรงบันดาลใจ

ศิลปิน: บี้ The Star | สังกัด : Grammy
คอร์ดเพลง แรงบันดาลใจ - บี้ The Star
แรงบันดาลใจ - บี้ The Star - Chordsmelody.com

เนื้อร้อง แรงบันดาลใจ - บี้ The Star

เนิ่นนานเท่าไร กับชีวิตสีเทา เดินบนความเหงา แบบจุดหมายไม่มี แค่หายใจไปให้หมดวัน ไร้ฝันมานานจนวันนี้ เหมือนโชคยังมี ที่ฉันได้เจอกับเธอ โลกของฉันที่เคยว่างเปล่า ถึงคราวจะเริ่มสดใส ก็เพราะเธอคือแรงบันดาลใจ ให้อยากจะใส่เรื่องราว เธอมาเปลี่ยนชีวิตฉันใหม่ หัวใจมันก็ไม่เหมือนเดิม เมื่อเธอเข้ามาช่วยเติม สิ่งที่ขาดหาย (สิ่งที่ขาดหาย) ชีวิตเริ่มมีฝัน เธอคนเดียวเท่านั้น เหมือนจุดหมาย จะรักเธอไป ขอรักเธอไป จะรักเธอไปแบบนี้... รักเธอ.. แค่หายใจไปให้หมดวัน ไร้ฝันมานานจนวันนี้ เหมือนโชคยังมีที่ฉันได้เจอกับเธอ โลกของฉันที่เคยว่างเปล่า ถึงคราวจะเริ่มสดใส ก็เพราะเธอคือแรงบันดาลใจ ให้อยากจะใส่เรื่องราว เธอมาเปลี่ยนชีวิตฉันใหม่ หัวใจมันก็ไม่เหมือนเดิม เมื่อเธอเข้ามาช่วยเติม สิ่งที่ขาดหาย (สิ่งที่ขาดหาย) ชีวิตเริ่มมีฝัน เธอคนเดียวเท่านั้น เหมือนจุดหมาย จะรักเธอไป ขอรักเธอไป จะรักเธอไปแบบนี้... รักเธอ.. เธอมาเปลี่ยนชีวิตฉันใหม่ หัวใจมันก็ไม่เหมือนเดิม เมื่อเธอเข้ามาช่วยเติม สิ่งที่ขาดหาย (สิ่งที่ขาดหาย) ชีวิตเริ่มมีฝัน เธอคนเดียวเท่านั้น เหมือนจุดหมาย จะรักเธอไป ขอรักเธอไป หมดทั้งหัวใจจากนี้.. มีเพียงแต่เธอ...