กีต้าร์คอร์ด: A#m7

คอร์ด A#m7
Guitar Chords A#m7
This chord is played by placing a barre on fret one with your index finger.
Two notes - E# (on the sixth string) and G# (on the first string) - are optional.
Scale A# or Bb: Bb Cm Dm Eb F Gm Adim
Note: x or E#, A#, E#, G#, C#, E# or G#
Step: 1-b3-5-b71(A#/Bb), b3(C#/Db), 5(E#/F), b7(G#/Ab)
Alternative names: A#min7, A#-7
Step: 1-b3-5-b71(A#/Bb), b3(C#/Db), 5(E#/F), b7(G#/Ab)
Alternative names: A#min7, A#-7

การจับคอร์ดกีต้าร์: A#m7 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด A#m7 type 1คอร์ด A#m7 type 2คอร์ด A#m7 type 3คอร์ด A#m7 type 4คอร์ด A#m7 type 5คอร์ด A#m7 type 6

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง