กีต้าร์คอร์ด: A9-5

คอร์ด A9-5
Guitar Chords A9-5
The string 5 (A) is left open.
Scale A: A Bm C#m D E F#m Abdim
Note: A, Eb, B, C#, G
Step: 1-3-b5-b7-91(A), 3(C#/Db), b5(D#/Eb), b7(G), 9(B)
Alternative names: A7(b5-9), A9b5
Step: 1-3-b5-b7-91(A), 3(C#/Db), b5(D#/Eb), b7(G), 9(B)
Alternative names: A7(b5-9), A9b5

การจับคอร์ดกีต้าร์: A9-5 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด A9-5 type 1คอร์ด A9-5 type 2คอร์ด A9-5 type 3

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง