กีต้าร์คอร์ด: B6-Power

คอร์ด B6-Power
Guitar Chords B6-Power
B6 (2.fret) Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต B และ Ab. คอร์ด B6-Power มีระยะห่างสองโน๊ด เหมือนกันกับคอร์ด B5 แต่แทน 5 ด้วย 6, B6(p) ชื่อคอร์ดในรูปแบบอื่นคือ BM6(p), Abm3/B.
Note: B, Ab
Step: 1-61(B), 6(G#/Ab)

การจับคอร์ดกีต้าร์: B6-Power ในรูปแบบอื่น

คอร์ด B6-Power type 1คอร์ด B6-Power type 2

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง