กีต้าร์คอร์ด: B6

คอร์ด B6
Guitar Chords B6
The string 2 (B) is left open.
Scale B: B C#m Ebm E F# Abm Bbdim
Note: B, D#, G#, B, F#
Step: 1-3-5-61(B), 3(D#/Eb), 5(F#/Gb), 6(G#/Ab)
Alternative names: BM6, Badd6, Bmaj6
Step: 1-3-5-61(B), 3(D#/Eb), 5(F#/Gb), 6(G#/Ab)
Alternative names: BM6, Badd6, Bmaj6

การจับคอร์ดกีต้าร์: B6 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด B6 type 1คอร์ด B6 type 2คอร์ด B6 type 3คอร์ด B6 type 4คอร์ด B6 type 5คอร์ด B6 type 6

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง