กีต้าร์คอร์ด: Bb3-Power

คอร์ด Bb3-Power
Guitar Chords Bb3-Power
Bb3 Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต Bb และ D. โดยสายที่ 4 เล่นเปิดสาย คอร์ด Bb3-Power เป็น เม'เจอะ เธิท ซึ่งประกอบด้วยระยะห่างของ สองโน๊ตคือ โน๊ตในรูทของ (Bb) และ เม'เจอะ เธิท (D). แต่ไม่ค่อยใช้บ่อยนัก
Note: Bb, D
Step: 1-31(A#/Bb), 3(D)

การจับคอร์ดกีต้าร์: Bb3-Power ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Bb3-Power type 1คอร์ด Bb3-Power type 2คอร์ด Bb3-Power type 3

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง