คอร์ด Bb5 (Power) จับยังไง ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง

Chord Info

Details
Bb5 power chord's notes: Bb, F and Bb. Only the 5th, 4th and 3rd strings can be played. The note Bb on string three is optional.
Power chords are used extensively in all forms of rock music, and they sound the best when played on electric guitars with heavy distortion.
Bb5 (or A#5) (perfect fifth interval) power chord's alternative names: Bb(no 3rd), Bb(no3).
Structure
-
Note
Bb F
Important
Frequently used
Chord Name
Bb5 (Bb5 Power)

การจับคอร์ด Bb5 ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด Bb5 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Bb5 ในรูปแบบที่ 2
การจับคอร์ด Bb5, คอร์ด Bb5 ทั้งหมด, ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Bb5, ฝึกจับคอร์ด อูคูเลเล่, เรียนจับคอร์ด Bb5