กีต้าร์คอร์ด: Bb6/D-Slash

คอร์ด Bb6/D-Slash
Guitar Chords Bb6/D-Slash
Bb6/D หรือสแลชคอร์ด เล่นง่าย ๆ โดยเล่นคอร์ด Bb6 กับคอร์ด D คอร์ดที่สองนี้เล่นเพียงเสียงเบสเท่านั้น ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: Bb6/D-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Bb6/D-Slash-1คอร์ด Bb6/D-Slash-2คอร์ด Bb6/D-Slash-3คอร์ด Bb6/D-Slash-4คอร์ด Bb6/D-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง