กีต้าร์คอร์ด: Bb7-9

คอร์ด Bb7-9
Guitar Chords Bb7-9
You should not play the 6th string.
Scale A# or Bb: Bb Cm Dm Eb F Gm Adim
Note: Bb, D, Ab, Cb, F
Step: 1-3-5-b7-b91(A#/Bb), 3(D), 5(F), b7(G#/Ab), b9(B/Cb)
Step: 1-3-5-b7-b91(A#/Bb), 3(D), 5(F), b7(G#/Ab), b9(B/Cb)

การจับคอร์ดกีต้าร์: Bb7-9 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Bb7-9 type 1คอร์ด Bb7-9 type 2

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง