กีต้าร์คอร์ด: C/A#-Slash

คอร์ด C/A#-Slash
Guitar Chords C/A#-Slash
C/A# หรือสแลชคอร์ด มีวิธีการเล่นโดยคอร์ด C กับคอร์ด A# โดยคอร์ดหลังจะเล่นแค่เสียงเบส ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: C/A#-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด C/A#-Slash-1คอร์ด C/A#-Slash-2คอร์ด C/A#-Slash-3คอร์ด C/A#-Slash-4คอร์ด C/A#-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง