กีต้าร์คอร์ด: C/G#-Slash

คอร์ด C/G#-Slash
Guitar Chords C/G#-Slash
C/G# หรือสแลชคอร์ด มีวิธีการเล่นโดยคอร์ด C กับคอร์ด G# และจะเล่นเสียงเบสของคอร์ดที่สอง ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: C/G#-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด C/G#-Slash-1คอร์ด C/G#-Slash-2คอร์ด C/G#-Slash-3คอร์ด C/G#-Slash-4คอร์ด C/G#-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง