กีต้าร์คอร์ด: Cm/G-Slash

คอร์ด Cm/G-Slash
Guitar Chords Cm/G-Slash
Cm/G หรือสแลชคอร์ด มีวิธีการเล่นโดยคอร์ด Cm กับคอร์ด G โดยคอร์ดหลังจะเล่นแค่เสียงเบส ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: Cm/G-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Cm/G-Slash-1คอร์ด Cm/G-Slash-2คอร์ด Cm/G-Slash-3คอร์ด Cm/G-Slash-4คอร์ด Cm/G-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง