กีต้าร์คอร์ด: D5aug-Power

คอร์ด D5aug-Power จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกคอร์ดกีต้าร์
Guitar Chords D5aug-Power
D5aug Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต D, Bb และ (D), สามารถเล่นเสียง อ็อกเทฟ (D) ที่สาย 2, เฟล็ตทึ่สาม โดยสายที่ 4 เล่นเปิดสาย คอร์ด D5aug-Power มีระยะห่างสองโน๊ด เหมือนกันกับคอร์ด D5 เพียงแต่เติม aug (augmented) D5aug ชื่อคอร์ดในรูปแบบอื่นคือ Dm6, D(b6), D5+, D+5(no3), D+(no3), D(#5)(no3), Daug(no3)...
Note: D, Bb, x or D
Step: 1-#51(D), #5(A#/Bb)

การจับคอร์ดกีต้าร์: D5aug-Power ในรูปแบบอื่น

คอร์ด D5aug-Power จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกคอร์ดกีต้าร์-style-1คอร์ด D5aug-Power จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกคอร์ดกีต้าร์-style-2

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง