กีต้าร์คอร์ด: D9

คอร์ด D9
Guitar Chords D9
The strings 5(A), 4(D) and 1(E) are left open.
Scale D major: D Em F#m G A Bm C#dim
Note: F#, A, D, A, C, E
Step: 1-3-(5)-b7-91(D), 3(F#/Gb), 5(A), b7(C), 9(E)
Step: 1-3-(5)-b7-91(D), 3(F#/Gb), 5(A), b7(C), 9(E)

การจับคอร์ดกีต้าร์: D9 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด D9 type 1คอร์ด D9 type 2คอร์ด D9 type 3คอร์ด D9 type 4คอร์ด D9 type 5คอร์ด D9 type 6

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง