กีต้าร์คอร์ด: Dbsus2

คอร์ด Dbsus2
Guitar Chords Dbsus2
Chord Dbsus2 You should not play the 6th string. Dbsus2 - Db suspended 2nd guitar chord is often noted with non-standard names like Db5add2, Db2(no3) or Db2. Sometimes it"s referred to as Dbadd9(no3).
Note: Db, Eb, Ab, Db, Ab
Step: 1-2-51(C#/Db), 2(D#/Eb), 5(G#/Ab)

การจับคอร์ดกีต้าร์: Dbsus2 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Dbsus2 type 1คอร์ด Dbsus2 type 2คอร์ด Dbsus2 type 3คอร์ด Dbsus2 type 4คอร์ด Dbsus2 type 5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง