คอร์ด Dbsus2 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ - ฝึกคอร์ดทาบ

กีต้าร์คอร์ด : Dbsus2

คอร์ด Dbsus2 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ - ฝึกคอร์ดทาบ
Guitar Chords Dbsus2
Chord Dbsus2 You should not play the 6th string. Dbsus2 - Db suspended 2nd guitar chord is often noted with non-standard names like Db5add2, Db2(no3) or Db2. Sometimes it"s referred to as Dbadd9(no3).
Note: Db, Eb, Ab, Db, Ab
Step: 1-2-51(C#/Db), 2(D#/Eb), 5(G#/Ab)

การจับคอร์ดกีต้าร์: Dbsus2 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Dbsus2 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ - ฝึกคอร์ดทาบ-style-1คอร์ด Dbsus2 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ - ฝึกคอร์ดทาบ-style-2คอร์ด Dbsus2 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ - ฝึกคอร์ดทาบ-style-3คอร์ด Dbsus2 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ - ฝึกคอร์ดทาบ-style-4คอร์ด Dbsus2 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ - ฝึกคอร์ดทาบ-style-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง

คอร์ด Dbsus2 นอก,คอร์ด Dbsus2 จับยังไง,ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ Dbsus2,ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Dbsus2,ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Dbsus2,ฝึกคอร์ด ทาบ Dbsus2,คอร์ด Dbsus2 จับยังไง
Published 25/08/2017By Chordsmelody.com

อันดับคอร์ดเพลง

แสดงอันดับคอร์ดเพลงยอดนิยมรอบ 7 วัน @Chordsmelody.com