กีต้าร์คอร์ด: Dm9

คอร์ด Dm9
Guitar Chords Dm9
The strings 5(A), 4(D) and 1(E) are left open.
Scale D major: D Em F#m G A Bm C#dim
Note: F, A, D, A, C, E
Step: 1-b3-5-b7-91(D), b3(F), 5(A), b7(C), 9(E)
Alternative names: Dmin9, Dm9, D-9
Step: 1-b3-5-b7-91(D), b3(F), 5(A), b7(C), 9(E)
Alternative names: Dmin9, Dm9, D-9

การจับคอร์ดกีต้าร์: Dm9 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Dm9 type 1คอร์ด Dm9 type 2คอร์ด Dm9 type 3คอร์ด Dm9 type 4คอร์ด Dm9 type 5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง